Referanslara Telefonda Dinletilecek Aydınlatma Metni

İyi günler,

Veri sorumlusu olan Turkuvaz tarafından, bir çalışan adayının, kendisine referans olmanız için kişisel verilerinizi tarafımızla paylaşması sebebiyle aranmaktasınız. Referans olarak gösterilmeniz nedeniyle işlenmiş ve yapılacak telefon görüşmesinde işlenecek olan kişisel verilerinize ilişkin detaylı bilgilendirmeyi 1 tuşuna basarak dinleyebilir ya da web sitemizde yer alan Veri Politikamıza ulaşabilirsiniz. Metni dinlemeden devam etmek için 2’ye basabilir, metni dinlerken 3 tuşuna basarak metni durdurup yetkiliye bağlanabilirsiniz.(Bekleme) Şimdi sizi yetkiliye aktarıyorum.

(1’in Tuşlanması Halinde)

Tarafımıza iş başvurusunda bulunan, birazdan yetkilimizle yapacağınız görüşmede adı ve soyadı size sunulacak olan adayın; iş başvuru sürecinde kendisine referans olabilmeniz için bizimle paylaştığı kişisel verileriniz; adınız, soyadınız, çalıştığınız kurum ve göreviniz, telefon numaranızdır.

Sayılan kişisel verileriniz, iş başvurusunda bulunan adayın verdiği bilgilerin doğruluğunu teyit edebilmek ve sizden aday hakkında detaylı bilgi alabilmek için sizinle iletişim kurmak amacıyla tarafımızca işlenmektedir. Görüşme başındaki telefon tuşlamalarınız, kanuni yükümlülüğümüz uyarınca aydınlatma metninin tarafınıza sunulduğunu gösterebilmek amacıyla işlenecektedir.

Birazdan yetkilimizle yapacağınız telefon görüşmesinde; sizi referans olarak gösteren adaya ilişkin sorulara vereceğiniz yanıtlar tarafımızca, iş başvurularının değerlendirilmesi sürecini yürütebilmek amacıyla işlenecektir.

İşbu kişisel veriler, kanunun beşinci maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen, ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için işlemenin zorunlu olması sebebiyle, otomatik olan ve bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlenecektir.

İş başvurusunda bulunan adayın; grup şirketlerimiz bünyesinde istihdam edilebilmesi amacıyla, kişisel verilerinin ilgili şirketlere aktarılmasına açık rıza vermesi halinde; belirtilmiş yollarla işlenen kişisel verileriniz, adayın ilgili şirketler kapsamında da değerlendirilebilmesi amacıyla grup şirketlerimize, temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için zorunlu olması hukuki sebebiyle aktarılabilecektir.

Kanunun, ilgili kişinin haklarını düzenleyen on birinci maddesindeki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” uyarınca Turkuvaz’a iletebilirsiniz.

Şimdi sizi yetkiliye aktarıyorum.