Önsöz

Turkuvaz Medya Grubu’nun Değerli Üyesi,

Grup markalarımızı, faaliyet alanlarımızı ve uygulama esaslarımızı detaylı olarak belirttiğimiz “Oryantasyon Kitapçığı”nı sizinle paylaşmaktan mutluluk duyuyoruz.

Kalitesiyle tanınan bir dünya şirketi olma yolunda aramıza katıldığınız ve bize güç verdiğiniz için teşekkür ederiz..

Saygılarımızla,

Turkuvaz Medya Grubu
İşe Alım ve Yetenek Yönetimi Bölümü

Yönetim Kurulu Başkan Vekili Mesajı

Türk Basını’nın Öncüsü Olmak…

Kararlılık, uyum, strateji ve çok çalışma… Başarının formülleri, medya sektöründe de gelişimin temel taşları. Bizim işimizin farkı, fikir önderliği gibi ciddi bir misyonu da üstleniyor olmamız. Duyulmayanı duyurmanın, görülmeyeni göstermenin, bilinmeyeni anlatmanın sorumluluğunu taşıyoruz. Kuşkusuz bu görevi yerine getirebilmenin ilk şartı, doğru haber ve tarafsız yorum anlayışına sahip olmak.

Turkuvaz Medya Grubu olarak ilk ve değişmeyen önceliğimiz, herkesin güvendiği haber kaynağı kimliğini taşımak. Hepimiz bu sosyal sorumluluk bilinci ve farkındalığı ile çalışıyoruz. İdeallerimizle ve tarafsız habercilik anlayışımızla her zaman zirvedeyiz.

Sektörümüze yeni ufuklar kazandırdık ve kazandırmaya devam edeceğimize inanıyoruz. Yazılı, işitsel ve görsel medya kuruluşlarımızdan baskı ve dağıtıma, modern altyapı ve profesyonel kadromuzla bunun için gerekli olan sinerjiye fazlasıyla sahibiz.

Turkuvaz Medya Grubu olarak çağdaş Türkiye’nin dünya çapındaki sözcüsü olma yolunda emin adımlarla ilerliyoruz. Aydınlık bir gelecek için…

Saygılarımla,

Serhat Albayrak                                                                                                                Turkuvaz Medya Grubu Yönetim Kurulu Başkan Vekili

İnsan Kaynakları Grup Başkanı Mesajı

Katılımın ve çeşitliliğin değer gördüğü bir grup...

Medya sektörüyle başlayan zirve yolculuğumuz, şimdi perakende sektöründe de liderlik hedefi doğrultusunda, yenilikçi, istikrarlı kimliğimizin ve sahip olduğumuz insan sermayesinin verdiği güçle devam ediyor.

Turkuvaz Medya Grubu olarak bizim için başarının ilk anahtarı “insan”dır ve bugüne kadarki başarılarımızda hiç kuşkusuz 5000’e yakın çalışanımızın büyük payı vardır.

Yazılı basında Türkiye’nin en saygın, tüm dünyada referans kaynağı olarak kabul gören gazetelerimiz, her kesime hitap eden içerikleri ve prensiplerinden ödün vermeyen yayın politikalarıyla kendi kulvarlarındaki liderliklerini sürdürmektedir. Görsel basında, Turkuvaz çatısı altında yer alan köklü televizyon kanallarımızın yanı sıra, haber, dizi, çocuk ve spor içerikli genç kanallarımızla çıtayı daha da yukarı taşıdık. Markalarımızın her biri, izlenme oranlarıyla birinciliğin değişmeyen sahibi konumundadır.

Aynı şekilde, perakende sektöründe yeni başarılara imza atarak büyümeye, daima “en iyi” olma hedefimizi bu alanda da sürdürmeye kararlıyız.

İnsan Kaynakları Grup Başkanı Mesajı

Bizler İnsan Kaynakları ekibi olarak;

 • Medya sektörünün global bir oyuncusu olan ve perakende alanında da çok değerli bir markayı bünyesine katan Turkuvaz Medya Grubu’nun sahip olduğu insan kaynağının, Grubumuzun vizyon ve stratejilerini gerçekleştirebilecek nitelikte bireylerden oluşturulması, onların motivasyonunun sağlanması, geliştirilmesi, kısacası etkin bir şekilde yönetilmesi gerektiğine inanıyor,
   
 • Uzun vadeli kişisel ve mesleki gelişim imkânlarının sunulduğu, yeni ve yaratıcı fikirlerin takdir edildiği, iş ortamının getirdiği dayanışma ve paylaşımı güçlendirerek, güven veren ve destek sağlayan bir çalışma atmosferi oluşturmayı hedefliyoruz.
   

Bugün olduğu gibi gelecekte de liderlik ve yenilikçilik vizyonuyla büyüyen bir Turkuvaz ailesi için, yaptığı işe gönül vermiş, donanımlı ve deneyimli kadrolarımızın gelişimine büyük önem veriyoruz. Her yeni ekip arkadaşı ile yeni fırsatlar, yeni yollar, yeni bakış açıları kazanabileceğimize inanıyoruz. Çıktığımız bu yolda özveriyle çalışan aile üyelerimize sonsuz teşekkürlerimizi sunar, ailemize katılan siz yeni üyelerimize de birlikte yürüyeceğimiz bu uzun, zorlu yolda başarılar diliyor, aramıza hoş geldiniz diyoruz…

Saygılarımla,                                                                                                                        

Hakan Karadere                                                                                                              Turkuvaz Medya Grubu İnsan Kaynakları Grup Başkanı

Vizyon & Misyonumuz

 

 

 

Vizyonumuz

Doğru, güvenilir ve sorumlu yayıncılık yapmak; toplumsal ve kültürel gelişime destek vererek ülkenin bugününe ve geleceğine katkıda bulunmak;  kendini ve içinde bulunduğu ortamı sürekli geliştiren, bu çerçevede öncü olan, faaliyetleri ve mali performansıyla sürekli büyüyen, dinamik bir organizasyon yaratmak ve sürdürmek.

 

Misyonumuz 

Bünyesinde medyadan perakendeye, kitap yayıncılığına kadar uzanan geniş bir yelpazede öncü markalar barındıran kimliğimizle, faaliyet gösterdiğimiz her alanda güvenilir, saygın ve lider bir kurum olmak. Hızla gelişen ve değişen dünyada, sürekli genişleyen ihtiyaç ve beklentiler doğrultusunda kendimizi yenileyerek kurumumuzu geleceğe taşımak.

Kurumsal Değerlerimiz

Turkuvaz Medya Grubu Toplumsal Sorumluluk Politikası;

Turkuvaz Medya Grubu, içinde bulunduğu toplumun ihtiyaçlarını takip ederek, toplumsal sorumluluk anlayışıyla bu gereksinimlere yanıt verecek projeleri gerçekleştirmeyi bir görev olarak kabul etmektedir. Bu bağlamda toplumsal sorumluluk projelerini beş başlık altında toplamaktadır. Bu başlıklar; Eğitim, Kültür - Sanat, Çevre, Spor ve Sağlık’tır.

Hangi toplumsal sorumluluk başlığı altında olursa olsun Turkuvaz Medya Grubu’nun amacı, destek verdiği ya da oluşturduğu projelerle, toplumun en temel gereksinimlerinin giderilmesine yardımcı olmak; toplumsal gelişme ve iyileşmenin en üst düzeyde gerçekleşmesine katkıda bulunmaktır.

 

 

Etik Anlayışımız;

Turkuvaz Medya Grubu’nun her türlü faaliyeti Yönetim Kurulu tarafından hazırlanmış ve Genel Kurul’un bilgisine sunulmuş olan aşağıda yer alan etik kurallar çerçevesinde yürütülür. Bu etik kurallar şirket web sayfası yoluyla kamuya açıklanır. Şirketin tüm yönetim kadrosu ve çalışanları, işle ilgili davranışlarında etik kuralları göz önünde bulundurur ve bunlara azami şekilde uyma gayreti içinde olur.

 

 

Kurumsal Değerlerimiz

Değerlerimiz;

Turkuvaz Medya Grubu, kurum kimliğini güçlendiren 7 ana değere sahiptir.

•             Turkuvaz Medya Grubu üyesi olma bilinci
•             Bilgiyi kullanma becerisi
•             Başarma azmi ve sonuç odaklılık
•             Dürüstlük ve şeffaflık
•             Sorumlu olma ve inisiyatif alma
•             Müşteri memnuniyeti
•             Sosyal sorumluluk
 

Kurumun çalışanları, tedarikçileri, müşterileri, pay sahipleri ve diğer menfaat sahipleri ile ilişkilerinde dürüstlük, sorumluluk bilinci ve haklara saygı esastır. Özellikle yazılı ve görsel medyada, kişilik haklarına ve özel yaşamın gizliliğine saygı, doğruluk, tarafsızlık ve güvenilirlik temel değerlerdir. 

 

Yayın İlkelerimiz;

1.  Yayınlarımızda çoğulculuğu, çok sesliliği ve çok renkliliği Türkiye’nin eşsiz bir değeri olarak  görürüz. Hiç kimseye milliyeti, ırkı, cinsiyeti, cinsel eğilimi, dili, dini, sosyal düzeyi ve felsefi inancı dolayısıyla ayrımcılık yapılamaz.

2.    Başkalarını suç işlemeye teşvik ya da tahrik edici, şiddeti özendirici, çocukların fiziki, zihinsel ya da ahlaki gelişimine  zarar verebilecek; insanlar, topluluklar ve uluslar arasında nefreti, düşmanlığı körükleyici yayınlar yapılamaz.

 

Kurumsal Değerlerimiz

3.   Gazeteci, meslek ilkeleri ve sorumlulukları gereği çalışmalarını her türlü çıkar ve nüfuz ilişkisinin dışında tutar. Bir bilginin, haberin yayını ya da yayınlanmaması karşılığında hiçbir maddi veya manevi beklenti içinde olamaz.

4. Soruşturulması gazetecilik olanakları içinde bulunan haberler soruşturulmaksızın veya doğruluğuna emin olunmaksızın yayınlanamaz.

5. Amacımız, topluma karşı sorumlu, tarafsız / objektif, haberin doğruluğunda kuşku yaratmayan, haberleri abartmadan veren, çok sayıda ama kısa / öz haber veren, kolay okunan, ilerici, yenilikçi, güvenilir ve itibarlı yayın yapmaktır.

6.  Yayınlarımızda doğrulara ulaşmak için, güvenilir kaynaklardan derlenmiş, somut delillere dayalı her türlü bilgi ve belge tartılır, hiçbir baskının etkisi altında kalmadan basın özgürlüğü, halkın doğru haber alma ve bilgi edinme hakkı dikkate alınarak açık ve kesin bir dille yayınlanır.

7. Kişileri ve kuruluşları, eleştiri sınırlarının ötesinde küçük düşüren, aşağılayan veya iftira niteliği taşıyan ifadelere yer verilemez.

8.  Kamu yararı olan ve doğruluğuna inanmamız için sağlam nedenler bulunan itham ve iddialar dışında hiç kimse kanunların suç saydığı eylemlerle itham edilemez.

9.  Kişilerin özel yaşam mahremiyetine saygı duyulur, ancak açık bir kamu yararının ya da ilgili kişilerin rızasının olduğu durumlar yayınlara konu edilebilir.

10.  Kamu yararına olduğu kanıtlanarak haklı gösterilebilecek haberlerin dışında özel bir mülke izinsiz girerek, her türlü sesli ve görsel kayıt cihazlarını insanların kaydedildiklerini anlayamayacağı şekilde kullanarak haber yapılamaz.

11. Gazeteciliğin temel ilkelerinden olan kaynakların korunması ilkesi uyarınca, haber kaynağının gazeteciyi açıkça yanıltmayı amaçladığı haller hariç kaynağın gizliliğine saygı ve özen gösterilir.

 

 

Kurumsal Değerlerimiz

12.  Bir kaynağın verdiği bilgi veya belgenin yayınlanma tarihi (ambargo) konusunda isteği varsa bu isteğe uyulur.

13.  Kamu yararı ciddi bir biçimde gerektirmedikçe, saklı kalması şartıyla verilen bilgiler yayınlanamaz.

14.  Yargı kararı kesinleşmedikçe, hiç kimse suçlu ilan edilemez, haberlerde ve yorumlarda suçluymuş gibi değerlendirmeler yapılamaz.

15.  Sanıkların, suçluların akrabaları ve yakınları, olayla ilgileri olmadıkça veya olayın doğru anlaşılması için zorunlu olmadıkça teşhir edilemezler.

16. İlan ve reklam amaçlı yayınlar ile haber ve yorum amaçlı metinlerin ayrımı hiçbir tereddüde yer bırakmayacak şekilde yapılır.

17.  Turkuvaz Medya Grubu çalışanları, hiçbir koşul altında tedarikçilerden ve yayına konu edilen veya edilmesi düşünülen kişilerden ve kurumlardan kişisel fayda sağlayamaz ya da teşvik amaçlı ürün ya da hizmetleri kabul edemezler. PİAR amaçlı masrafları üçüncü şahıslar tarafından karşılanan bir geziye katılma önerileri üst düzeyde bir yöneticinin onayına bağlıdır.

18.  Yapılan ciddi hatalar kabul edilir, yanlışları süratle ve açıkça düzeltmek için hatada taraf olan kişi / kuruma cevap ve tekzip hakkı için gereği yapılır.

19.  Turkuvaz Medya Grubu’nun yaptığı her şeyin vazgeçilmez unsuru olan okurlarımızdan gelen her türlü tepki, şikayet ve soruların sürat, nezaket ve saygıyla ele alınmasını sağlamak önde gelen sorumluluklarımızdandır.

 

Turkuvaz Medya Grubu Hakkında Genel Bilgi

Turkuvaz Medya Grubu’nun öncelikli hedefi toplumsal ve kültürel gelişime destek vermek, ülkemizin bugününe ve geleceğine katkıda bulunmak, sürekli kendini ve içinde bulunduğu ortamı geliştirmektir. Bu hedefe dinamik bir organizasyon yapısı ile toplumun ihtiyaçlarına ve gelişimine duyarlı kalarak ulaşmayı planlamaktadır.

Turkuvaz Medya Grubu, ana faaliyetleri televizyon-radyo yayıncılığı, gazete/dergi yayıncılığı, gazete/dergi basımı  ve yurt çapında gazete/dergi dağıtımı olan bir medya grubudur.

Görsel ve işitsel medya alanında, grubumuz bünyesinde ulusal kanalımız ATV yayın yapmaktadır. ATV ayrıca Avrupa’da çeşitli ülkelerde izlenmektedir. A Haber ve Minika 2011 yılındayayın hayatına başlayan haber ve çocuk kanallarımızdır. Minika 2012 yılında yaş gruplarına göre MinikaGO ve MinikaÇOCUK olarak ikiye ayrılarak yoluna devam etmektedir. A Spor da 2014 yılı itibariyle yayın hayatına başlayan spor kanalımızdır.

İşitsel medyada ise ulusal radyomuz Turkuvaz Radyo ve bölgesel radyomuz Romantik Radyo yayındadır. 

Yazılı medya alanında ulusal gazetelerimiz Sabah, Takvim, FotoMaç ve Türkiye’nin en çok satan bölge gazetesi Yeni Asır, grubumuzun saygın gazete markalarıdır. Dergi dünyasının önde gelen markaları  Forbes, Cosmopolitan ve Home Art gibi kendisine ait ve yabancı lisanslı dergiler yine grubumuz tarafından  yayınlanmaktadır.

Dijital medyada internet gazeteciliğinin geleceğine ışık tutan sabah.com.tr, takvim.com.tr, fotomac.com.tr,  dailysabah.com gibi portallarımız yer almaktadır.

Türkiye’deki iki ulusal basın dağıtım ağından biri olan Turkuvaz Dağıtım Pazarlama grubumuz bünyesinde faaliyet göstermektedir. Sektördeki yönelişleri yakından takip eden grubumuz internet ve cep telefonu mecralarında da içerik ve hizmet sunmaya devam etmektedir.

 

Markalarımız ve Faaliyet Alanlarımız

Türkiye'nin Gazetesi

Yayın hayatına başladığı 22 Nisan 1985 tarihinden beri, cesur, çok sesli, yenilikçi ve öncü kimliğinden ödün vermeden Türkiye’de gazetecilik anlayışını değiştiren Sabah Gazetesi, birçok “ilk”e imza atarak kısa sürede yılların gazetelerini geçip zirveye ulaştı ve güçlü bir marka haline geldi. Sabah, gazetecilik ve teknoloji alanında yaptığı atılımlarla kısa sürede çok hızlı bir gelişme göstererek büyük gazete kimliği kazandı.

Kararlı ve ilkeli. Serbest piyasa ekonomisinden yana...

Hukukun üstünlüğünü savunan Sabah Gazetesi, manşet ve yorumlarıyla, her sabah Türkiye gündemini belirliyor.

Farklı görüşleri temsil eden en yetkin ve tanınmış köşe yazarları, toplumun her kesimine seslenen tam bir “yurttan sesler korosu’’ oluşturuyor; kadınlar, erkekler, gençler, çocuklar, emekliler, işçiler, memurlar, çiftçiler, köylüler, öğretmenler, öğrenciler… Her yaştan, her meslekten, herkesin sesini duyurabildiği ve karşısındakini duyabildiği dev bir çok sesli koro.

 

 

Markalarımız ve Faaliyet Alanlarımız

Türk basınında birçok yeniliğe ve değişime imza atan Sabah Gazetesi; cesur, yenilikçi ve öncü kimliğini hiç değiştirmeden yoluna devam ediyor…

Sabah Gazetesi’nde; sosyal, ekonomik, politik ve uluslararası konularda aydınlatıcı ve tarafsız düşünceler; açıkça, özgürce ve cesaretle tartışılıp, tarafsız haberlere dönüştürüldükten sonra okuyucuya sunuluyor.

Toplumu yakından ilgilendiren ekonomik, sosyal, politik ve uluslararası konulara ısrarlı ve yansız bir yaklaşımla açıklık getirerek, kamuoyunun bilgilendirilmesine ve sağlıklı bir karara varmasına yardımcı olmak Sabah’ın temel yayıncılık ilkeleri arasında.

Sabah’ın kısa zamanda ulaştığı başarı, okur profilini olumlu yönde etkileyerek, medya pazarında önde gelen bir marka olmasını sağladı. Her gün 1 milyonu aşkın kişi tarafından okunan Sabah, gazete okurlarının %13’üne erişiyor.
 

Markalarımız ve Faaliyet Alanlarımız

Sabah, hazırladığı özel ekler ve getirdiği yeniliklerle kadın gazete okurunun artmasına önemli derecede katkıda bulunuyor. Her dört Sabah okurundan biri kadın. Tüketimin ana potansiyelini oluşturan ABC1 sosyo-ekonomik grubundan okurların toplamı %49 ve ekonomide aktif yaş grubunu temsil eden 18 - 44 yaş arasındaki okurlarının oranı %60.

Sabah okurlarının %45’i lise ve/veya üniversite eğitime sahip.

Yayın hayatına başladığı günden bu yana yeniliklerin öncüsü olan Sabah, hem haber anlayışı, hem teknolojisiyle gündemi belirleyen gazete olmayı başardı.

Sabah, reklam verenlerin ürün ve markalarının geniş ve prestijli bir okur kitlesine ulaşmasını sağlayan önemli bir mecra konumunda.

Markalarımız ve Faaliyet Alanlarımız

Sabah Gazetesi’nin başarıları ve Türk Basını’na kazandırdığı yenilikler:

 • Seçkin köşe yazarları ile “çok sesli gazete” akımını başlattı.
 • Türkiye’nin tamamı bilgisayarda hazırlanan ilk ulusal gazetesi olarak iletişim çağının hızına ve düzeyine uygun gelişmiş teknoloji ile sayfa yapımı ve gazete baskısına başladı.
 • Reklam broşürleri ve eklerin gazete içine yerleştirilmesinde otomatik insert sistemini uygulayan ilk gazete oldu.
 • Baskı öncesi ve baskı teknolojisinde renk ve metin entegrasyonunda üstün teknoloji kullanımına öncülük yaparak, bu alanda dünyanın sayılı gazeteleri arasındaki yerini aldı.
 • Seçkin Sayfa düzeninde daha çok fotoğraf ve grafik kullanarak haberleri daha net ve anlaşılır hale getiren Sabah, basın reklamlarına canlılık ve renk getirdi. Gazetenin daha rahat ve keyifle okunmasını sağladı.
 • Türkiye’de ilk defa uygulanan baskı sistemiyle, tamamı renkli 48 sayfa baskıyı mümkün kılan Sabah, yıllardır dar boğaz oluşturan renkli sayfa kapasitesini devamlı artırarak, renkli reklamlara daha çok alan yarattı.
 • Baskı kalitesini ve teknolojisini sürekli yatırım yaparak geliştiren Sabah Gazetesi, kuşe kağıt kalitesini Türkiye genelindeki okurlarına ulaştıran ilk gazetelerden biri oldu. Son model renk ayrımı ve baskı makineleriyle kapasitesini ve kalitesini yükseltti.
 • Gazete ekleri ile hem okurunu bilgilendirdi, hem de reklam sektörüne belirli konuları işleyen yeni mecralar kazandırdı.
 • Günün şartlarına uygun hızlı ve etkin dağıtım kanallarının kurulmasına ön ayak oldu. Böylelikle satış bilgileri günlük olarak derlenmeye başlandı.

Markalarımız ve Faaliyet Alanlarımız

SABAH GAZETESİ BÖLGE EKLERİ 
 
 • SABAH ANKARA Ankara şehir baskısında yayınlanıyor. 

 

 • SABAH AKDENİZ Antalya şehir baskısı ve Antalya taşra baskısında yayınlanıyor. 

 

 • SABAH GÜNEY Adana şehir baskısı ve Adana taşra baskısında yayınlanıyor. 

 

 • EGELİ SABAH İzmir şehir baskısı ve İzmir taşra baskısında yayınlanıyor.

Markalarımız ve Faaliyet Alanlarımız

 

SABAH ANKARA

Ankara için önemli olan konuları öne çıkararak kentin gündemini belirleyen Sabah Ankara,  etkin bir gazetecilikle manşetlerine taşıdığı her konuyu çözüme ulaştırıyor.

2005’den beri yayınlanan Sabah Ankara’nın yayın alanı içinde başkentin merkezi ve bağlı ilçeler dışında Kırıkkale de yer alıyor.

 

Markalarımız ve Faaliyet Alanlarımız

SABAH AKDENİZ

1994 yılından beri Akdeniz’in nabzını tutan Sabah Akdeniz, bölgenin özelliklerine bağlı olarak turizm, magazin, tarım, ekonomi, spor, eğitim, politika, polis-adliye, sağlık ve kültür-sanat başlıklarına ağırlık veriyor. Akdeniz’in yerel haber platformu olma özelliği de taşıyan ek; Antalya, Isparta ve Burdur’un tüm ilçeleriyle Muğla’nın Fethiye, Afyonkarahisar’ın Dinar, Dazkırı, Başmakçı ve Evciler ilçelerinde de yayınlanıyor.

 

Markalarımız ve Faaliyet Alanlarımız

SABAH GÜNEY

Sabah Güney, 2004 yılından beri Güney ve Güneydoğu Anadolu bölgesindeki illere özel olarak hazırlanıyor. Bölge’de yaşanan tüm sorunları kırsal ve kentsel farkı gözetmeden sütunlarına taşıyarak çözümlemeyi amaçlıyor. Adana, Mersin, Osmaniye, Kahramanmaraş, Hatay, Gaziantep, Kilis, Şanlıurfa, Malatya, Elazığ, Tunceli, Batman, Adıyaman, Mardin,

Diyarbakır, Bitlis, Bingöl, Muş, Siirt, Van, Hakkâri, Şırnak, Niğde ve Karaman olmak üzere toplam 23 ilde ve bağlı ilçelerinde yayınlanıyor.

 

 

 

 

 

Markalarımız ve Faaliyet Alanlarımız

EGELİ SABAH

Egeli Sabah, İzmir’in kurtuluşunun 89. yıldönümünde, 9 Eylül 2011 tarihinde yayın hayatına başladı. Başlı başına bir gazete değerindeki Egeli Sabah; kendine özgü zengin kültür mozaiği; sanayiden tarıma, sanattan turizme, geniş bir yelpazede öne çıkan ekonomik ve sosyal profiliyle; her gün bir gazete dolusu habere ev sahipliği yapıyor.

Bu potansiyeli değerlendirerek Ege’ye dair ne varsa sayfalarına yansıtan Egeli Sabah; bir gazete ekinden daha fazlasını sunarak, Sabah Gazetesi ile birlikte her gün Egelilerle buluşuyor.

 

Markalarımız ve Faaliyet Alanlarımız

GÜNAYDIN GAZETESİ

Günlük Yaşam Eki

Günaydın26 Kasım 1968den bu güne yayınlanıyor. Günaydın Gazetesi günümüzde Sabah Gazetesi’nin yanında bir ek olarak veriliyor.

Magazinden astrolojiye, TV sayfalarından sağlık ve güzelliğe, özel röportajlardan kültür ve sanata, dolu dolu bir içeriğe sahip.

Sabah'ın Türkiye baskısıyla birlikte dağıtılan Günaydın eki, her gün en az 12 sayfa ve tamamı renkli hazırlanıyor.

Sabah'la Günaydın, özellikle kadın okurlar tarafından tercih ediliyor. Hane haklı olarak tüketimi yönlendiren ve ağırlıklı söz sahibi olan kadın okurların yüksekliği, reklam verenlere önemli tanıtım fırsatı sunuyor.

Magazin
• Sağlık
• TV
• Astroloji
• Güzellik
• Röportaj
• Arka sayfa özel haberler
• Bulmaca

 

Markalarımız ve Faaliyet Alanlarımız

SABAH AVRUPA

İlk kez 2006 yılında okuyucuyla buluşan Sabah Avrupa, başta Almanya olmak üzere Avrupa’nın büyük bölümünde yayınlanıyor. 20 farklı Avrupa kentinde muhabirleri ve reklam büroları bulunan gazete, Avrupa’nın en büyük baskı tesislerinden Frankurter Rundschau Matbaası’nda basıldıktan sonra, kıtanın farklı noktalarına dağıtılarak, her gün yaklaşık 40.000 okuyucuya ulaşıyor.

 

 

 

 

   

Markalarımız ve Faaliyet Alanlarımız

CUMARTESİ SABAH

Cumartesi Günlerinin Vazgeçilmezi...

Sabah okurları cumartesi günleri gazeteleriyle birlikte Cumartesi Sabah ekine de kavuşuyor.

Cumartesi günleri 20 sayfadan oluşan ve tüm Türkiye’ye dağıtılan bu özel ek, yaşamdan astrolojiye, dekorasyon ve tasarımdan sağlığa, alternatif sporlardan evcil hayvan bakımına, gezi ve turlardan gurmelerin yemek önerilerine, dolu dolu bir içeriğe sahip.

Cumartesi Sabah eki kapsamlı içeriği ve yüksek satışıyla çok etkili bir reklam aracı olarak benzersiz avantajlar sunuyor.

• Yaşam, astroloji
• En son trendler
• Kitap, sinema, müzik
• Restoran ve buluşma noktaları
• Moda, alışveriş ve etkinlikler
• Teknolojik gelişmeler
• Ünlülerle röportajlar

                                                                        

 

Markalarımız ve Faaliyet Alanlarımız

PAZAR SABAH

Pazar Günlerinin Aile Gazetesi...

Sabah okurlarının pazar keyfine, tüm ailenin ilgisini çekecek konularla dopdolu Pazar Sabah eki eşlik ediyor.

Pazar günleri Sabah Gazetesi ile birlikte tüm Türkiye’ye dağıtılan 20 sayfalık bu özel ek, yaşamdan astrolojiye, dekorasyon ve tasarımdan sağlığa, alternatif sporlardan evcil hayvan bakımına, gezi ve turlardan gurmelerin yemek önerilerine, dolu dolu bir içeriğe sahip.

Pazar Sabah eki hareketli ve eğlenceli içeriği ve yüksek satışıyla çok etkili bir reklam aracı olarak benzersiz avantajlar sunuyor.

• Yaşam, astroloji
• Stil, dekorasyon ve tasarım
• Popüler ve alternatif spor
• Türk ve dünya mutfaklarından lezzetler
• Evcil hayvan bakımı
• Testler, bulmaca ve bilmeceler
• Yakın yerler, gezi ve turlar
• Ünlülerle sıcak söyleşiler

                                                                                     

Markalarımız ve Faaliyet Alanlarımız

TATİL SABAH

İncelemeden Tatil Planınızı Yapmayın…

Sabah, her zevke ve bütçeye uygun seyahat ve tatil seçenekleriyle, her mevsimde öne çıkan tatil trendlerini her pazar, Tatil Sabah gazetesinde bir araya getiriyor.

Yaz aylarında nereye gidilecek?
• Plajlarda neler giyilecek?
• Yanımızda neler götürülecek?
• Kış aylarının vazgeçilmez noktaları nereler?
• Tatilde ulaşım nasıl sağlanacak?
• Bakımlı ve sağlıklı görünmek için neler yapılacak? 
• Nerede konaklanacak?
• Nereler gezilecek?

TATİL Sabah gazetesi, yüksek erişim potansiyeliyle çok geniş bir ürün ve hizmet grubu için eşsiz bir tanıtım fırsatı sunuyor.

Gazete boyutunda, zengin bir içerikle hazırlanan Tatil Sabah’da;  
• Mayodan terliğe, gözlükten havluya güneş kreminden şapkaya tatil alışverişi
• Seçkin turizm acentalarının yurtiçi ve yurtdışı tur seçenekleri
• Kameradan MP3 çalara, fotoğraf makinesinden laptop’a tatile eşlik eden dijital ürünler
• Bankaların tatil kredileri, kredi kartlarına özel avantajları
• Tatile çıkmadan önce araç bakımı, hava, deniz ve karayolu ile seyahat bilgileri
• Tatil beldelerindeki otantik ve tarihi yerler
• Sağlıklı zayıflama ve formda bir görüntü için öneriler; estetik, güzellik ve SPA merkezleri
• Hafta sonu gezileri, tematik turlar, doğa ve spor organizasyonları yer alıyor

Markalarımız ve Faaliyet Alanlarımız

SABAH KİTAP

Sabah'ın Aylık Kültür Sanat Eki

Sabahher ayın ikinci cuma gününe denk gelen tarihte Sabah Kitap ekini yayınlıyor.

Sabah’ın İstanbul ve Ankara şehir baskılarıyla her ay kitapseverlere ulaşan Sabah Kitap, yayınevleri ve kültür, sanat kuruluşları için etkili tanıtım fırsatları sunuyor.

Yayınevleri yöneticileri ve yazarlarla yeni kitapları üzerine röportajlar, edebiyat dünyasından en son haberler, geçen ay raflarda yerini alan kitaplar yine Sabah Kitap’ta...

Dönemsel olarak sevgililer günü kitaplarından seyahat, tatil ve yaz kitaplarına, çocuk kitaplarından şiir kitaplarına, dünya klasik edebiyatından modern edebiyata, kısa öykü ve hikayelerden yurtiçi ve yurtdışı kitap fuarlarına kadar geniş bir yelpazeyi araştırarak okurlarına sunuyor.

Sabah Kitap eki, yüksek erişim potansiyeliyle çok geniş bir ürün ve hizmet grubu için eşsiz bir tanıtım fırsatı sunuyor.

Markalarımız ve Faaliyet Alanlarımız

SABAH EKO KOBİ

Sektörün Nabzını Tutuyor

Sabah Eko Kobi, KOSGEB’in de katkılarıyla her ayın son haftasında Sabah ile birlikte Türkiye baskısında dağıtılıyor.

Küçük ve Orta Boy İşletmeler (KOBİ) için hazırlanan Sabah Eko Kobi ekinde;

- Finans hizmetleri ve iletişim sistemleri
- Lojistik ve taşımacılık, araç ve iş makineleri
- E-ticaret uygulamaları, Ar-Ge ve Inovasyon programları
- Girişimcilik ve iş geliştirme
- Sektör temsilcileri ve önderleriyle söyleşilere yer veriliyor

Markalarımız ve Faaliyet Alanlarımız

SABAH OTOMARKET

Otomobil Tutkunlarının Gazetesi

Deneyimli bir ekip tarafından hazırlanan Sabah Otomarket Eki, otomotiv dünyasındaki son gelişmeleri okurlarına sunmaya devam ediyor.

Otomarket ekinde;
- Test sürüşleri ve değerlendirmeler
- Markaların yeni modellerinin tanıtımı
- En avantajlı satış kampanyaları
- Ayın en dikkat çeken kampanyaları
- Oto kiralama ve filo kiralama
- Bakım ve tamirat
- Sektör temsilcileriyle söyleşiler yer alıyor

Markalarımız ve Faaliyet Alanlarımız

DAILY SABAH  

“Local Perspective, Global Vision” anlayışı ile yayım hayatına başlayan Daily Sabah, 2014 yılından bu yana yabancı dil yayıncılığında Türkiye’de önemli bir boşluğu dolduruyor. 

Çağdaş gazetecilik vizyonu, global boyutta bir habercilik anlayışı ve bağımsızlık ilkelerine bağlı yayıncılık ahlakı ile diplomatik misyonlar, düşünce kuruluşları, gazeteci ve parlamenterler tarafından takip edilmesinin yanı sıra, her biri farklı görüşleri temsil eden saygın yazar kadrosu ile gazetecilikte çok seslilik dönemini temsil ediyor.

 

                                                               

Markalarımız ve Faaliyet Alanlarımız

4 Farklı Dilde Türkiye’nin Referans Kaynağı

Türkiye’nin Avrupa Birliği üyeliğine destek veren, serbest piyasa ekonomisinden yana duran ve hukukun üstünlüğüne inanan Daily Sabah, manşet ve yorumlarıyla 4 farklı dilde kamuoyunun kendi fikrini oluşturması adına objektif haberleri, fikirleri cesaretle sunuyor. 

Amerika, Avrupa, Ortadoğu ve dünya merkezlerinde, ulusal ve uluslararası uçuşlar da dahil olmak üzere 20.000’in üzerinde noktada yer alan Daily Sabah, dünyada Türkiye ile ilgili konularda en çok referans gösterilen gazete olarak tanınıyor. 

 

www.dailysabah.com

www.dailysabah.com/arabic

www.dailysabah.com/deutsch

www.dailysabah.com/russian

Markalarımız ve Faaliyet Alanlarımız

Halkın Gazetesi

Takvim genç, dinamik, canlı habercilik anlayışıyla bugün Türkiye’nin en çok satan 5 gazetesinden biri. “Türkiye’nin gerçek gündemiyle her zaman halkın ve haklının yanında olma’’ ilkesini benimseyen Takvim, ilk yayınlandığı 1994 yılından beri bu ilkelerden taviz vermeden çizgisini koruyor.

Takvim özel haberleri, röportajları, dizi yazıları, köşe yazıları; eğitim, spor, sağlık, magazin, ekonomi ve güncel haberleriyle her yaştan, her kesimden okura hitap ediyor. Genç-yaşlı, kadın-erkek, herkesin kendisini ilgilendiren konuları bulabileceği zengin ilaveleriyle de fark yaratıyor. Takvim Gazetesi ortalama 24 sayfa olarak basılıyor.

Takvim, geniş içeriği, birbirinden seçkin köşe yazarları; SaklambaçBulmaca, ve At Yarışı sayfalarıyla da politika, ekonomi, magazin, spor, sağlık, güzellik ve televizyon konularında okurlarının haber ve bilgi alma ve eğlence ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılıyor.

Takvim’le birlikte okurlara ulaşan magazin ve yaşam eki Saklambaç özellikle kadın okurların büyük beğenisini topluyor. Türkiye’nin en çok kazandıran at yarışı sayfaları, her yaştan futbol tutkununun yakından takip ettiği İddaa eki ve Bulmaca ilavesi de Takvim’in vazgeçilmezleri arasında yer alıyor.

 

 

Markalarımız ve Faaliyet Alanlarımız

Türkiye’nin en çok satan spor gazetesi olan Fotomaç, aynı zamanda en çok okunan gazeteler sıralamasında pek çok siyasi gazetenin üzerinde yer alıyor. Özel habercilikteki üstün başarısı, transfer haberciliğindeki liderliği, gündemi sarsan röportajları ve görsel kalitesiyle rakiplerine pek çok konuda örnek oluyor.  

İddaalıyız” ilavesi ile bahis dünyasında da bir numara olan Fotomaç, iddaacılar arasında en çok para kazandıran gazete olarak anılıyor. Her Çarşamba Türkiye’nin tek haftalık futbol gazetesi 10 Numara’nın yanı sıra, her gün Fotomaç’la ücretsiz dağıtılan Tempocu ilavesi de at yarışı oynayanlara en çok para kazandıran ek olarak biliniyor.

Tüm sporseverlerin gönlünde taht kuran Fotomaç, haberleri ve yorumlarıyla farklı bakış açılarını bir araya topluyor. Bu çok sesliliği ile fanatizmi değil, hoşgörü ve çeşitliliği desteklemeye devam ediyor.

Markalarımız ve Faaliyet Alanlarımız

YENİ ASIR

Türkiye’nin en köklü gazetesi unvanını gururla taşıyan, 1895 yılından beri İzmir ve Ege Bölgesi’nin sesi olan Yeni Asır; 1908 yılında gerçekleşen II. Meşrutiyet’in ilanı gibi pek çok tarihi olaya tanıklık eden ve okuyucularına duyuran gazete olmanın ayrıcalığını taşıyor.

Yerel gazeteciliğin öncü markalarından biri olan Yeni Asır, Mart 2017’den bu yana da yoluna ulusal gazete olarak devam ediyor ve 81 ilde okuyucularıyla buluşuyor.

 

 

Markalarımız ve Faaliyet Alanlarımız

Yeni Asır, bir asırı aşan tarihinde “ilk”lerin gazetesi olarak tanınıyor:

1928 - Yeni Türk alfabesinin kabulünden sonra, Türkçe alfabe ile basılan ilk Türk gazetesi.

1939 - Türkiye’de rotatif baskı ve linotip-entertip dizgi sistemini kullanan ilk gazete.

1967 - Türkiye’de ofset düzenine geçen ilk gazete.

1967 - Türkiye’de ilk ‘Spor Gazetesi’ni çıkaran gazete.

1970 - Türkiye’nin ilk magazin ekini (Sarmaşık) yayınlayan gazete.

1980 - Türkiye’de ilk defa bilgisayar kullanan gazete.

1980 - Fotoğraf ve yazıyı aynı anda, aynı sayfada çıkartan ilk gazete.

1980 - Haberlerde miş’li geçmiş yerine di’li geçmiş kullanarak dil devrimi yapan ilk gazete.

Yeni Asır yayın grubu bünyesinde İzmir’de kendi matbaasında basılıyor.

 

Markalarımız ve Faaliyet Alanlarımız

TURKUVAZ DERGİ

Turkuvaz Dergi Grubu haftalık 2, aylık 10, iki aylık 1, kurumsal 5, üç aylık 2; toplamda 18 dergisi ve 20’nin üzerinde dönemsel yayınıyla Türkiye’nin en renkli dergi grubudur. Turkuvaz Dergi Grubu portföyünde dünyanın ve Türkiye’nin numaralı dergilerini barındırır.

Markalarımız ve Faaliyet Alanlarımız

OTOHABER

En Köklü Otomobil Dergisi

Yayın hayatına başladığı 1991 yılından bu yana otomobile dair ne varsa Otohaber Dergisi’nde kendine yer buluyor. Her sayısında en güncel ve doğru haberleri yayınlayan Otohaber, objektif test ve karşılaştırmalarıyla da sektörde fark yaratıyor. Yenilik haberleri, dünyanın dört bir köşesinden otomobil fuarları, en güncel teknolojiler, otomobil tarihine damga vurmuş markalar, modeller ve karakterler, motorsporları, tüketiciler için bakım ve servis tavsiyeleri gibi konular Otohaber’de meraklısıyla buluşuyor.

 

 

Markalarımız ve Faaliyet Alanlarımız

OTOHABER SUPER CAR

Hızlı Olan Ne Varsa Bu Dergide

Performans, sürüş dinamizmi ve sportiflik gibi üç ana unsurun odağında yükselen dergi, yılda bir kez okurlarıyla buluşuyor. Kimi zaman küçük sınıftan ateşli bir hatchback, kimi zaman da 1500 HP’lik bir hiperspor otomobil… Sıra dışı bir spor otomobille karşılaşabileceğiniz en özel yer, Otohaber Super Car sayfaları. 

 

Markalarımız ve Faaliyet Alanlarımız

OTOHABER CROSSOVER SUV

Yola Yukarıdan Bakmayı Sevenlerin Dergisi

Bir zamanların niş modelleri olan crossover ve SUV’lar artık en çok arzulanan otomobiller arasında. Son yıllarda satışları hızla yükselen crossover ve SUV’lara özel bu dergide, en son yenilikler, en objektif test ve karşılaştırmalarla bu otomobillerin meraklıları için faydalı bilgiler yer alıyor.

 

Markalarımız ve Faaliyet Alanlarımız

Otomobil Meraklıları İçin Benzersiz Bir Arşiv

Otohaber Dergisi’nde bir yıl boyunca yayınlanan test ve karşılaştırmalar her yılın mart ayında bir araya geliyor. Otohaber Test Yıllığı’nda uluslararası standartlardaki ölçümlerle yapılan gerçek testler var. Konusunda Türkiye’deki tek kaynak olan yayın 1 yıl raflarda kalıyor.

 

Markalarımız ve Faaliyet Alanlarımız

PARA

Paranın İzini Sürer

Ekonomi dergisi Para, makrodan mikroya ekonominin her katmanında paranın izini sürüyor. Para ve sermaye piyasalarının yanı sıra reel sektörün de nabzını tutuyor. Zengin içeriği ve rahat okunan sayfalarıyla iş ve ekonomi çevrelerinin vazgeçilmezi. Ekonominin gündemini günlük gazete hızında çok yakından takip eden Para; işadamları, yöneticiler ve yatırımcılar için hep güvenilir bir referans kaynağı olmayı başardı.

 

Markalarımız ve Faaliyet Alanlarımız

ŞAMDAN PLUS

Elit Yaşamların Elit Dergisi

Elitlerin merak edilen dünyalarına ayna tutarak; özel, sosyal ve iş hayatlarından kesitleri okuyucularına aktarıyor. Şamdan Plus özel dosyaları, özel röportajları ve özel fotoğraf çekimleriyle cemiyet hayatının ve bazen de magazin dünyasının gündemini belirliyor. Cemiyet hayatının gündemindeki kişiler ile ilk röportajı daima Şamdan Plus yapıyor.

Markalarımız ve Faaliyet Alanlarımız

ESQUIRE

Modern Erkeğin Elindeki Tek Kaynak

Neredeyse 85 yıldır, erkek olmanın ne anlama geldiğini, karşı cinsle doğru iletişimin önemini, kaliteli espri yapmayı, parmakla gösterilmeyi ve stil sahibi olmayı ‘gerçekten’ öğrenmek isteyenlerin dergisi... Esquire, modern erkeği şekillendirmek için 1933’ten beri, Esquire Türkiye ise 1993’ten beri içerik üretiyor. Esquire, zamanı kısıtlı sofistike erkeğin her şeyin en iyisi için ancak tek bir kaynak kullanabileceğinin farkında. Bu yüzden Esquire daha zengin, daha iyi, daha dolu ve daha anlamlı bir hayat isteyen modern erkeğin elindeki nihai kaynak durumunda.

ESQUIRE BIG BLACK BOOK

Modern Erkeğin Stil Rehberi

Modadan spora, gezi ve seyahatten yemeğe, teknolojiden otomobile zengin bir içeriğe sahip olan Esquire Big Black Book; modern, kentli, genç ve eğitimli erkeklerin özel dergisi.

ESQUIRE BIG WATCH BOOK

Modern Erkeğin Yıllık Lüks Saat Dergisi

Yılın en dikkat çeken saatleri, dünyanın en lüks markalarının CEO’larıyla yapılan röportajlar, saat ustaları ve fark yaratan dosya konularıyla yılda bir kez yayınlanıyor.

 

    

Markalarımız ve Faaliyet Alanlarımız

LACİVERT

Yaşam Kültürü Dergisi

Lacivert, Türkiye'nin sosyal, politik ve kültür-sanat dünyasına özel dosyalarıyla farklı ve "yeni" bir bakış açısı sunarken, popüler olana da sosyolojik bir refleksle yaklaşıyor.  Edebiyattan sinemaya, tiyatrodan müziğe "kıyıdan" değil, derinden dalıyor. İlk sayısından beri ortaya koyduğu özgün ve kaliteli içeriği sayesinde kısa sürede çok geniş bir etki alanı oluşturan Lacivert, bu yönüyle de ülkemizin yayıncılık, kültür, siyaset hayatına çok şey katan bir dergi.

 

 

 

 

Markalarımız ve Faaliyet Alanlarımız

HARPER’S BAZAAR

Modaya Yön Veren Dergi

150 yıldır varlığını sürdüren, kendini sürekli yenileyerek okurlarına haz, mutluluk ve ilham veren bir dergi düşünün… İşte bu Harper’s Bazaar’ın hikâyesi... Harper’s Bazaar modanın ta kendisi. Harper’s Bazaar hem uygulanabilir stillerin, hem de görselliğin rakipsiz bir ilham kaynağı.

HARPER’S BAZAAR WEDDING

Stil Sahibi Gelinlerin Dergisi

Yeni hayatına “merhaba” demeye hazırlan stil sahibi kadınların yanından ayıramayacağı bir rehber. Podyumların en iyi gelinlik modellerinden mücevher seçimlerine, mükemmel düğün organizasyonu için önerilerden balayı rotalarına kadar her şey Harper’s Bazaar Wedding’te.

Markalarımız ve Faaliyet Alanlarımız

HOME ART

Bu Dergide Gördüğünüz Her Şey Türkiye’de var

Home Art pahalı bir uğraş ve zahmetli bir süreç olan dekorasyonu zevkli ve kolay hale getiriyor. Tasarımcılar ve iç mimarlar dışında kendi tarzına imza atmak, yaşadığı mekâna renk katmak isteyen herkes Home Art’ın mevcut ya da potansiyel okuyucuları arasında. Home Art’ta okuyucular her bir evin hikâyesinde kendilerini buluyor, onlardan esinleniyor ve bilgi sahibi oluyor. Yenilikçi ve özgün fikirleri, ilham verici örnekleri ve stil sahibi evleri sayfalarına taşıyan Home Art, uzun yıllardır segmentinde lider.

 

Markalarımız ve Faaliyet Alanlarımız

HOUSE BEAUTIFUL

Dünyanın En Güzel Evleri

Amerika’da 100 yılı aşkın bir süredir yayınlanan House Beautiful, dekorasyonun ötesinde, lüks yaşamın tüm inceliklerine yer veren bir yaşama sanatı dergisi. House Beautiful, aynı zamanda, hayatta tüm hedeflerine ulaşmayı ilke edinmiş, kaliteli yaşamın detaylarıyla yakından ilgili; sanat, seyahat, yemek, dekorasyon gibi alanlarda gusto sahibi insanların dergisi. Modern kent insanına eviyle ilgili çözümler ve öneriler sunmanın dışında yaşam alanı ile ilgili genel ihtiyaçlarını çözmüş, detaylarda farklılıklar arayan insanlara da sesleniyor. Eksperlerin sunumlarıyla antika, peyzaj, sofra tasarımı, yemek, mimarlık, sanat gibi konularda özgün prodüksiyonlara yer verirken, dünyanın dört bir yanından çok özel ev kareleriyle de ortak çizgideki zevklere sahip okurlara ilham kaynağı oluyor.

 

Markalarımız ve Faaliyet Alanlarımız

CHINA TODAY

Çin’e Açılan Kapı

Çin’in dünyaca ünlü uluslararası haber ve ekonomi dergisi China TodayEkim 2012 ayından itibaren Türkiye’de ve Türkçe olarak yayınlanmaya başladı. China International Publishing Group bünyesinde her ay İngilizce, İspanyolca, Fransızca, Arapça ve Çince olarak 150 ülkede yayınlanan derginin Türkçe edisyonu Turkuvaz Dergi Grubu tarafından 2 ayda bir yayınlanıyor. Dergide Türkiye’den şirket haberleri ve ekonomik yorumlar da yer alıyor. Çin ile iş yapan şirketlerin bilgilerinin olduğu ek ve dosya bölümleri hazırlanıyor. Ekonomi dergiciliği konusunda yılların deneyimini taşıyan bir ekip tarafından hazırlanan China Today; Çin’e açılmak isteyen girişimcilerin rehberi niteliğinde.

 

 

Markalarımız ve Faaliyet Alanlarımız

SOFRA

Türkiye’nin Güvendiği Tarifler

Sofra Dergisi gastronomi dünyasından trendler ve dünya mutfaklarından seçkin örneklerle içeriğini zenginleştirirken, Türk Mutfağı’na saygı duruşunda bulunmayı ihmal etmiyor. Yerel ürünleri ve özgün reçeteleri okurlarıyla buluşturmak, mutfak kültürümüzün yeni nesillere aktarılmasına katkıda bulunmak, mevsiminde sebze-meyvelerle beslenmeyi teşvik etmek, temel hedefleri arasında.

Sofra, mutfağa ilk kez giren bir insana ve mutfak profesyonellerine eşit mesafede durarak, ortak bir dille herkese hitap etmeye çalışıyor. Güçlü markalarla keyifli projelere imza atarak, pek çok gıda ürünü ya da mutfak ekipmanını okurları adına deneyip, tavsiyeleriyle kanaat önderliği yapıyor.

 

 

 

 

Markalarımız ve Faaliyet Alanlarımız

Kaliteden Ödün Vermeden Zirvede

Görsel medya sektöründe faaliyet göstermek amacıyla 1993 yılında kurulan ATV, sürdürdüğü ilkeli, tarafsız, etik ve tüm aile bireylerini hedef alan yayıncılık politikası ile en çok izlenen ulusal TV kanallarından biri. Pek çok ilkin adresi olan ATV, ‘Kaliteden ödün vermeden zirvede’ sloganıyla sürdürdüğü yayıncılık anlayışı ve yarattığı trendlerle, Türk televizyon tarihine damgasını vurdu. Değişen izleyici profillerini ve eğilimlerini yakından takip ederek, her zaman en yüksek izlenme oranlarını yakalamayı başardı. Dünya televizyonculuğundaki gelişmeler ölçeğinde teknolojik altyapısını da sürekli yenileyerek öncü kanal oldu.

Kuruluşundan başlayarak “Dizi atv’de izlenir” mottosuyla bütünleşen ATV, hepsi birer klasik haline dönüşmüş dizilerine yenilerini eklemeye devam ediyor. ATV dizileri, kültürel değerlerimizden yola çıkarak, toplumsal bellekte kendine önemli bir yer ediniyor ve hatırasını yıllarca koruyan efsanelere dönüşüyor.

Nitelikli kadrosu, başarılı yönetimi, değişmeyen felsefesi, yüksek izlenme kapasitesi ile sektörün lideri olan ATV; karasal vericiler, kablolu TV ve dijital platformlar vasıtası ile tüm Türkiye’ye doğrudan, uydu yayınları ve antenler yardımıyla da tüm Avrupa’ya, Kuzey Afrika’ya, Avustralya’ya, Amerika’ya ve Türki Cumhuriyetlere erişim sağlıyor.

 

Markalarımız ve Faaliyet Alanlarımız

Türkiye’nin tanıtımında büyük etkisi olan dizilerin yurtdışı satışı ve yurtdışındaki izlenme oranıyla da pazarın liderlerinden. ATV, bir kanal ve marka olmanın da ötesinde, artık bütün dünyada ilgiyle izlenen, öncü bir kuruluş olma unvanını taşıyor.

Markalarımız ve Faaliyet Alanlarımız

                

MİNİKA ÇOCUK

Eğlenceli, Güvenilir, Neşeli...

Anne ve babaların okul öncesi dönemdeki çocuklarıyla daha kaliteli vakit geçirmelerini sağlamayı hedefleyen Minika Çocuk dergisi, milli ve manevi değerleri önceleyerek çocukların televizyon kanalı aracılığı ile sürdürdüğü güvenilir marka değerini dergi mecrasıyla devam ettiriyor. Türkiye’nin seçkin yazar ve çizerlerinden oluşan bir kadroya sahip Minika Çocuk’ta eğlence-kültür ve macera bir arada!

MİNİKA GO

En Zengin İçerik ve En Çok Eğlence... 

Okuma çağındaki çocukların bilgisel, zihinsel ve duygusal gelişimlerine katkı sağlamayı hedefleyen Minika GO dergisi, bu alanda eser üreten ülkenin en iyi yazar, çizer ve tasarımcılarını buluşturuyor. 7-14 yaş grubundaki çocukların ilgi ve ihtiyaçları gözetilerek hazırlanan Minika GO, bilimden sanata, çizgi romandan edebiyata, kültür ve tarihten değerler eğitimine, bilmece-bulmacaya kadar uzmanlarca hazırlanmış en zengin içerikli dergi durumunda.

Markalarımız ve Faaliyet Alanlarımız

ATV AVRUPA

En Çok Tercih Edilen Türk Kanalı

1997 yılında ATV’nin yurtdışındaki temsilcisi olarak yayın hayatına başlayan ATV Avrupa, bugün 40’dan fazla ülkede beğeniyle izlenen, marka değeri ve izlenme oranları oldukça yüksek bir televizyon kanalı. Belirlediği yayın ilkeleri ve hedeflediği stratejiler gereği ATV ile uyumlu bir yayın politikası uygulayan ATV Avrupa, yurtdışında yaşayan Türklerin bulundukları ülkeye entegrasyonu için çaba sarf ediyor. Gelecek kuşakların başarısı için eğitimi ve bilgiyi ön planda tutuyor. Yaptığı köklü değişiklikler ve hazırladığı yeni programlarla televizyon dünyasına farklı bir soluk getiriyor. Geniş yayın içeriğini anlatan “Özlediğin Ne Varsa...” sloganıyla Türkiye dışında yaşayan Türklere hitap eden ATV Avrupa; dinamik, ilkeli ve tarafsız yayıncılık anlayışının önemli bir temsilcisi.

Rakipleri arasında ayrıcalıklı bir yere sahip olmayı başaran ATV Avrupa, oldukça geniş bir coğrafyada uydu, kablo ve Iptv aracılığı ile 5 milyonu Avrupa’da olmak üzere yaklaşık 6 milyon Türk’e ulaşıyor.

ATV Avrupa, Almanya’da yaşayan Türklerin televizyon izleme alışkanlıkları ile ilgili yapılan birçok araştırmada “En Çok Tercih Edilen Türk Kanalı” olmayı başardı.

 

Markalarımız ve Faaliyet Alanlarımız

A HABER

Haberin Kanalı

25 Nisan 2011’de yayın hayatına başlayan Türkiye’nin ilk HD haber kanalı A Haber, politikadan ekonomiye, spordan kültür sanata hayatın her alanından haberleri seyirciyle buluşturuyor.

'Haberin kanalı' sloganıyla yola çıkan, Türkiye’nin yerli ve milli haber kanalı A Haber; 24 saat canlı yayın ve 'anında haber' anlayışı ile doğru ve tarafsız habercilik ilkelerinden ödün vermeden, gündemdeki gelişmeleri an be an izleyenlerine aktarıyor.

Milli değerlere bağlı ve evrensel değerlere saygılı, ilkeli yayın anlayışı, dinamik kadrosu ve teknik donanımı ile A Haber, sadece bir haber kanalı değil, aynı zamanda kamuoyu nezdinde güvenilirliğiyle öne çıkan bir marka.

Özel haberleri dünya televizyonları tarafından en çok referans gösterilen haber kanallarından biri olan A Haber, ilkeli ve sorumlu habercilik anlayışıyla gündeme yön vermeye devam ediyor. 

 

Markalarımız ve Faaliyet Alanlarımız

Televizyonculuğu, ‘haberci’ dinamiği ile buluşturan A Haber, haberin bir adım ötesinde yenilikçi yayınları ile dünya standartlarında altyapıya sahip bir haber kanalı. Sorumlu habercilik anlayışı ve istikrarlı duruşu ile başarı çizgisini günden güne yükselten A Haber, gündeme yön veren haberleri ekrana taşıyor.

A Haber, Türk siyasi tarihindeki gelişmelere ışık tutan, yılların getirdiği habercilik tecrübesi ve bilgi birikimiyle yapımını üstlendiği belgeselleri, olayları sebepleri ve sonuçlarıyla ilişkilendirerek hazırlanan analiz haberleri ve iz bırakan kişilerin anlatıldığı portreleri izleyicisine sunuyor. Türkiye ve dünya gündemindeki öne çıkan başlıkların gazeteciler, akademisyenler, uzman isimler ve özgün yorumcular ile masaya yatırıldığı haber programları ile A Haber, gündemi belirliyor.

 

Markalarımız ve Faaliyet Alanlarımız

A Haber ekipleri  81 il, 325 ilçe, 172 ülkede her an yayına hazır olarak konumlanmış durumda.  Türkiye ve dünyadaki canlı yayın noktaları, Almanya’dan İngiltere’ye, Amerika’ya kadar birçok ülkedeki temsilcilikleri; Ortadoğu, Rusya ve Balkanlar’daki  geniş muhabir ağı ile gelişmeleri olay yerinden en hızlı şekilde izleyiciye sunuyor.

 

Markalarımız ve Faaliyet Alanlarımız

Türkiye’nin Spor Kanalı

18 Eylül 2014 tarihinde yayın hayatına başlayan ‘Türkiye’nin spor kanalı’ A Spor, sporseverler için sporun keyif ve heyecanının yaşandığı bir adres.

Kısa zaman içinde spor yayıncılığının öncü kanalı haline gelen A Spor, spor dünyasındaki en son gelişmeleri, anında ekranlara taşıyıp birçok ilke imza atarak gündeme yön veriyor.

İlkeli yayınları ile spor haberciliğine eşik atlatan A Spor, Türkiye’de spor yayıncılığının referans kanalı olmaya devam ediyor.

Spor ahlakını referans alan yayın ilkelerinin yanı sıra;  basketboldan voleybola, motor sporlarından boksa kadar farklı spor dallarından karşılaşmaları canlı yayın ve HD kalitesi ile ekranlara taşıyor.

Güçlü altyapısı ve Türkiye’nin dört bir yanında bulunan muhabir ağı ile günün spor gelişmelerini, Türkiye ve dünyanın spor gündemini ekrana getiren A Spor, spor camiasının usta isimlerini konuk eden programları ve zengin yayın içeriği ile kendi kulvarında yıllardır en çok izlenen spor kanalı olarak devam ediyor.

Spor yayıncılığının zirvedeki kanalı A Spor, Türkiye’nin tüm renklerini barındıran Ziraat Türkiye Kupası’na yıllardır ev sahipliği yaparken, futbolseverler ayrıca A Spor’da Süper Lig ve dünya liglerinden özet görüntüleri de izleme ayrıcalığına sahip oluyor.

Markalarımız ve Faaliyet Alanlarımız

Türkiye’de bütün platformlarda izlenebilecek olan A Spor’un frekans bilgileri:

 • Turksat 4A Uydusu Frekans: 12053 Mhz SYMBOL RATE: 27500  POLARİZASYON:     H ( Yatay ) FEC: 5/6
 • Digitürk: 88. Kanal
 • Tivibu: 83. Kanal
 • D-Smart: 80. Kanal
 • Kablo TV:  224.Kanal
 • Turkcell TV: 72. Kanal 

 

Markalarımız ve Faaliyet Alanlarımız

ANEWS

Türkiye’nin Dünyadaki Sesi

Türkiye’nin dünyadaki sesi ANews, 3 Nisan 2017 günü yayın hayatına başladı.

Türkiye’nin ve bölge ülkelerinin sesi olup farklı bakış açısından gerçekleri yansıtarak doğru habercilik misyonunu yerine getirmeyi hedefleyen ANews, uluslararası habercilik anlayışına yeni bir soluk getirmek için yola çıktı.

Yerli ve milli bir İngilizce kanalı olarak tüm dünyaya merhaba diyen ANews, yeni dünyanın yeni haber kanalı olma yolunda ilk adımlarını tecrübeli bir ekip, güçlü bir geçmişle atıyor. Sadece Türkiye’nin değil, kısık seslerin dünyadaki sesi olmayı amaçlayan ANews, dünyadaki birçok kanalın söyleyemediğini söyleyen bir televizyon olma hedefi ile yayın hayatına devam ediyor.

Türkiye’yi tüm dünyanın anlayacağı bir dilde anlatmak için yola çıkan ANews, ülkemizi yurtdışında en iyi şekilde anlatıp algı operasyonlarının önüne geçmeyi hedefliyor.

Markalarımız ve Faaliyet Alanlarımız

172 Ülkede Muhabir Ağı

ANews, bu coğrafyanın sesini, duruşunu özünde koruyarak dünya perspektifinde yeni bir ses oluşturuyor. Haber ilkelerinden taviz vermeden, kimsenin sesi değil kimsesizlerin sesi, egemenlerin değil halkın sesi olma hedefi ile yola çıkıyor. Haklı seslerin gür çıkmasını misyon ediniyor.

172 ülkede, Türkiye’de 81 ilde, 325 ilçede yüzlerce muhabiri ile anında sıcak haber ve gelişmeleri takibe alan ANews ayrıca; Amerika Birleşik Devletleri, Almanya, İngiltere, Rusya, Belçika, Hollanda, Çin, Yunanistan, Afganistan, İran ve diğer ülkelerdeki temsilcilikleri ile güçlü bir muhabir ağına sahip.

Türkiye’de de ANews, en geniş haber takip ağına sahip kanal olma hedefini taşıyor. İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Diyarbakır, Trabzon gibi önemli illerdeki ofislerinin yanı sıra, 81 ilde anında canlı yayın imkanı ve muhabir ağı bulunuyor.

ANews, sadece Türkiye’de değil, Avrupa, Ortadoğu, Orta Asya ve Rusya’da yüz milyonlarca izleyiciye ulaşıyor. Turksat 4A Uydusu ile AB ülkeleri, İran, Rusya, Balkan ülkelerine ulaşırken; Es’hailSat uydu erişimi üzerinden Katar, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Umman, Bahreyn, Irak, İran, Ürdün, Lübnan, Suriye, Filistin, Mısır, Cezayir, Fas, Tunus, Moritanya, Libya, Cibuti, Yemen, Sudan, Portekiz, İspanya, Gürcistan, Azerbaycan, Fransa, İtalya, Etiyopya ve birçok ülkeden rahatça izlenebiliyor.

ANews, dünya genelinde ulaşılabilir olduğu mecralar göz önünde bulundurulduğunda 1 milyar 100 milyon kişiye erişme kapasitesine sahip.  Ayrıca ANews, yurtdışındaki dağıtım sistemlerinde de yerini alarak hedef izleyici kitlesine ulaşabilmekte.

Markalarımız ve Faaliyet Alanlarımız

Türkiye’de bütün platformlarda izlenebilecek olan ANews’in frekans bilgileri:

 • Türksat 4A Uydusu Frekans: 11999 Mhz Symbol Rate: 11666 FEC: 3/4 Polarizasyon: V ( Dikey ) Modülasyon: DVBS2-8PSK
 • Digitürk: 140. Kanal
 • Tivibu: 188. Kanal
 • D-Smart: 289. Kanal
 • Kablo TV: 6. Kanal
 • Turkcell TV:  60. Kanal

Markalarımız ve Faaliyet Alanlarımız

A PARA

Para Piyasalarının Nabzı

Türkiye’nin ekonomi kanalı A Para, 17 Eylül 2018 günü yayın hayatına başladı. Milli ekonomi için yola çıkan A Para, kısa zamanda televizyonculuğa yeni bir soluk getirdi. 

Sektör analizlerinden en güncel finans haberlerine; son dakika gelişmeleri ile piyasaların nabzının tutulduğu A Para’da en doğru haberler, uzman konukların değerlendirmeleri ile ekrana geliyor. Ekonomi dünyasının otorite isimlerinin buluştuğu A Para’da, sektörlerin analizleri canlı yayında yapılırken, para piyasaları ve döviz kurlarının anlık takibi de en anlaşılır grafikler eşliğinde aktarılıyor.

Dünya piyasalarının nabzı, en güncel ve anlık değişimler canlı yayında masaya yatırılırken, ekonomi dünyasındaki otorite yorumcuların konuk olduğu eko-siyaset programları ile de gündem analiz ediliyor.

Markalarımız ve Faaliyet Alanlarımız

KOBİ platformunda, KOBİ’lerin sesine kulak veren A Para, iş dünyasının önde gelen isimlerinin ağırlandığı programlarla patronlar dünyasını ekrana taşıyor. Yüksek kalite HD yayınlarıyla tematik kanallara kısa zamanda yepyeni bir soluk getiren A Para, dopdolu ve dinamik içeriği ile dikkat çekiyor. Ekranında, otomobil dünyasından, spor ekonomisine, dijital dünyanın en son haberlerinden eğitim ve turizme dair birçok program yer alıyor.

Hafta sonu yayın akışında film kuşağına yer veren A Para’da, dünya çapında ilgiyle izlenen filmler sinemaseverler ile buluşurken; inovasyon, şehir ekonomisi, sosyal güvenlik ve çalışma hayatı ile ilgili soruları konu alan programlar da yer alıyor. 

Türkiye’de bütün platformlarda izlenebilecek olan A Para’nın frekans bilgileri:

 • Türksat 4A Uydusu Frekans: 11999 Mhz Symbol Rate: 11666 FEC: 3/4 Polarizasyon: V ( Dikey ) Modülasyon: DVBS2-8PSK
 • Digiturk:  43. Kanal
 • Tivibu:  44. Kanal
 • D-Smart: 52.Kanal
 • Kablo TV: 77. Kanal
 • Turkcell TV Plus: 48. Kanal

Markalarımız ve Faaliyet Alanlarımız

TURKUVAZ RADYOLAR

11 Farklı Radyo ile Büyük Dinleyici Kitlesi

Birbirinden farklı içeriğe sahip radyoları ile Turkuvaz Radyolar, Türkiye radyolar tarihindeki yerini aldı. 11 farklı radyoyu bünyesinde barındıran Turkuvaz Radyolar, ulusal ve dijital platformdaki yayınları ile büyük bir dinleyici kitlesine sahip. A Haber Radyo, Radyo Turkuvaz, Vav Radyo ve A Spor Radyo kendi kulvarlarında zirve yarışında emin adımlarla ilerlerken, Turkuvaz dijital radyolar müziğin her türünü dinleyenlerine ulaştırıyor.

Markalarımız ve Faaliyet Alanlarımız

A HABER RADYO

Haberin Radyosu

Haber alanında, rakiplerini geride bırakarak zirvede olan A Haber Radyo, geniş verici ağı ile Türkiye’nin dört bir yanından yayınlarına devam ediyor. Haberin kanalı A Haber yayınları aynı anda A Haber Radyo’dan dinleyiciler ile buluşurken, ulusal yayının yanı sıra dijital ortamda yer alan uygulamaları ile her an her yerde dileyicisi ile buluşuyor. Kuruluşundan bu yana birçok ödül ile başarısını kanıtlamış olan A Haber Radyo, Türkiye genelinde 194 noktada yayında.

*İstanbul 90.2 ve 88.8 *Ankara 99.7 *İzmir 104.3 *Adana 97.8 *Bursa 88.8 *Antalya 102.0
*Konya 92.6 *Trabzon 99.9 *Aydın 94.5 *Balıkesir 106.8 *Bolu 90.0 *Çanakkale 88.8 *Denizli 88.8 *Diyarbakır 88.7 *Edirne 104.3 *Erzurum 98.0 *Eskişehir 91.8 *Gaziantep 88.8 *Kayseri 92.5 *Kocaeli 88.8 *Manisa 95.2 *Mersin 106.8 *Muğla 93.7 *Ordu 102.0 *Rize 90.8 *Samsun 92.0 *Sivas 90.0 *Tekirdağ 101.7 *Van 92.0 *Zonguldak 100.0

Markalarımız ve Faaliyet Alanlarımız

RADYO TURKUVAZ

Türkiye’nin Radyosu

Deneyimli kadrosu, geniş yayın ağı ile 01 Ocak 2018 itibariyle ulusal yayın hayatına geri dönen Radyo Turkuvaz, dinamik yayınları ve dopdolu içeriği ile 24 saat canlı yayında müzikseverlerle buluşuyor. Kısa sürede zirve yarışında olduğunu hissettiren Radyo Turkuvaz, yılların kalıplaşmış alışkanlıklarını bozmak için, müzikseverlerle birlikte.

Toplumun tüm kesimlerine hitap eden müzik Radyo Turkuvaz, yayınlarına dijital ortamda da devam ederken, Türkiye’nin dört bir yanında yaygın verici ağı ile yayınlarını müzik severlere ulaştırıyor.

*İstanbul 93.5 *Ankara 90.2 *İzmir 101.0 *Adana 90.8 *Bursa 100.7 *Antalya 100.3
*Bolu 103.0 *Bursa 100.7 *Denizli 90.2 *Diyarbakır 91.0 *Edirne 90.7 *Erzurum 91.1
*Eskişehir 99.6 *Gaziantep 94.7 *Hatay 93.0 *Kayseri 91.3 *Konya 90.2 *Mersin 88.3 *Muğla 100.5 *Rize 105.9 *Samsun 97.2 *Sivas 90.2 *Trabzon 95.5 *Zonguldak 92.0

Markalarımız ve Faaliyet Alanlarımız

A SPOR RADYO

Sporun Radyosu

Sporun haber kanalı A Spor’un yayınları aynı anda A Spor Radyo’da. Kısa sürede sporun lider radyoları arasında yerini alan A Spor Radyo, sporseverlere her an sporun keyif ve heyecanını yaşama fırsatı sunuyor. A Spor Radyo’ya özel programları da içeren yayın akışıyla, sporseverler günün her saati, sporun keyfini sürmeye devam ediyor. 32 ilde yayınlarını sürdüren A Spor Radyo, her geçen gün ağını genişletiyor.

*İstanbul 92.9 *Ankara 96.4 *İzmir 100.2 *Adana 92.3 *Antalya 105.3 *Trabzon 104.4 *Aydın 100.3 *Balıkesir 90.3 *Bursa 92.9 *Çanakkale 97.8 *Denizli 95.5 *Diyarbakır 94.0 *Edirne 90.3 *Erzurum 100.2 *Eskişehir 91.3 *Gaziantep 89.5 *Kayseri 92.3 *Kocaeli 92.9 *Konya 107.7 *Malatya 98.0 *Mersin 92.7 *Muğla 102.9 *Osmaniye 98.6 *Samsun 104.7 *Tekirdağ 97.8 *Zonguldak 100.7

Markalarımız ve Faaliyet Alanlarımız

VAV RADYO

Kur’an’ın Sesi

24 saat Kur’an-ı Kerim, Hadis-i Şerif, dua, dini ve düşünce sohbetlerini dinlemek isteyenlerin radyosu olarak yola çıkan Vav Radyo, kurulduğu günden bu yana dinleyicisi tarafından büyük ilgi görüyor. Kısa sürede müdavimleri oluşan Vav Radyo’da, alanında yetkin isimlerin konuk olduğu programlarda yer bulan düşünce ve hayata dair hoş sohbetlerin yanı sıra, Türkiye ve dünyanın en iyi hafız ve hocalarının okuduğu  Kur’an-ı Kerim tilaveti dinleyiciler ile buluşuyor. Kuruluşundan bu yana kısa zaman geçmesine rağmen Vav Radyo, Türkiye genelinde 146 noktada dinleyenleri ile buluşuyor.

*İstanbul 105.2 *Ankara 101.3 *İzmir 106.7 *Adana 98.9 *Bursa 100.2 *Antalya 106.6 *Konya 97.4 *Kayseri 101.5 *Trabzon 92.8 *Adıyaman 98.8 *Aksaray 97.4 *Aydın 106.5 *Balıkesir 105.2 *Bolu 101.3 *Bursa 100.2 *Çanakkale 98.0 *Denizli 99.0 *Diyarbakır 104.5 *Düzce 106.7 *Edirne 105.2 *Erzurum 100.5 *Eskişehir 91.5 *Gaziantep 105.3 *Hatay 101.3 *Kayseri 101.5 *Konya 106.3 *Kütahya 91.7 *Malatya 87.7 *Manisa 106.8 *Mersin 88.1 *Muğla 100.1 *Ordu 92.2 *Rize 98.7 *Samsun 87.7 *Sivas 97.3 *Tekirdağ 105.2 *Van 107.0 *Zonguldak 103.5

Markalarımız ve Faaliyet Alanlarımız

TURKUVAZ  RADYOLAR

Radyonun Dijital Hali

Türkiye’nin en iyi dijital radyo platformları arasında bulunan Turkuvaz Radyolar, müzik dünyasında bir kez daha ‘ben de varım’ dedi. “Radyonun dijital hali” sloganı ile yola çıkan Turkuvaz Radyolar, birçok farklı sesi de bünyesinde barındırmaya devam ediyor.

Dinleyenler, müziğin devlerinin unutulmaz ve zamansız bestelerini Turkuvaz Efsane’de, Anadolu’nun hiç bir zaman eskimeyen, eşsiz kültürünü yansıtan ezgileri Turkuvaz Anadolu’da, romantizmden vazgeçemeyenler en sevdikleri parçaları Turkuvaz Romantik’te dinlerken, duygusal şarkıların evrensel sesi Radyo Soft, enerji ve dinamizmin sesi Radyo Energy, milli ekonomi için yola çıkan A Para Radyo’nun yanı sıra, Türkiye’nin dünyadaki sesi ANews yayını dünyanın dört bir yanından ANews Radyo ile takip edilebiliyor.

Markalarımız ve Faaliyet Alanlarımız

TURKUVAZ REKLAM PRODÜKSİYON

Marka konumlandırmadan imaj yaratmaya, isim ve slogan oluşturulmasından logo tasarımına, reklam prodüksiyonundan medya satın almaya kadar, Turkuvaz Prodüksiyon “tam hizmet” reklam ajansı olarak çalışıyor. Reklam stratejilerinin oluşturulması, ilgili reklam fikirlerinin ve tüm materyallerin üretimi, Turkuvaz Medya Grubu’na bağlı tüm markaların reklam ve tanıtım filmleri ile basın ve outdoor kampanyaları Turkuvaz Prodüksiyon tarafından tasarlanıp üretilerek yayına hazır hale getiriliyor. Çalışmalar, işin niteliğine göre masaüstü prodüksiyon çözümleri ya da dış mekan çekimleri yoluyla yürütülüyor. Turkuvaz Prodüksiyon bünyesinde reklam yazarı, kreatif yönetmenler ve grafikerlerden oluşan kreatif ekip, müşteri temsilcileri, medya planlamacı, yönetmenler, montaj ve reji uzmanları da yer alıyor.

Markalarımız ve Faaliyet Alanlarımız

TURKUVAZ DAĞITIM

Turkuvaz Medya Grubu tarafından yazılı medya sektörüne dağıtım ve pazarlama hizmeti sunmak amacıyla kurulan Turkuvaz Dağıtım Pazarlama, faaliyete geçtiği ilk günden beri Turkuvaz Medya Grubu yayınları Sabah, Takvim, Fotomaç ve Yeni Asır gazeteleri ile Turkuvaz Medya Grubu dergileri ve sektörün tüm yayınlarının da dağıtımını ve pazarlama faaliyetlerini üstleniyor. Türkiye’deki yazılı basın sektörünün tamamına hizmet vermek için, oluşturduğu dağıtım ağıyla Türkiye’nin her yöresini kapsayan 23 bin satış noktasına hizmet götürüyor.

5 bölge müdürlüğü, 2 bölge temsilciliği ve 172 yetkili satıcı ağıyla müşteri ürünlerinin dağıtımını etkin ve hızlı bir sistem, profesyonel ekip, en gelişmiş teknolojik altyapı ve mümkün olan en düşük maliyetle gerçekleştiriyor.

 

Markalarımız ve Faaliyet Alanlarımız

TURKUVAZ MATBAA

Turkuvaz Medya Grubu şirketi olan "Turkuvaz Haberleşme Yayıncılık A.Ş.", Türkiye'deki en büyük baskı tesislerine sahip kuruluşlardan biri.

Sürekli iyileştirme felsefesiyle; gazete, insert, broşür, katalog, dergi, kitap, afiş, el ilanı gibi ürünlerin basımına yönelik sunulan hizmetlerin kalitesini artırabilmek için, 1985 yılında başlamış olduğu çalışmalara aralıksız devam ediyor.

Güçlü teknolojik alt yapısı, uzman kadrosu ve yüksek kapasiteli baskı makinelerinden oluşan parkuru ile müşteri beklentilerini en iyi şekilde karşılamak üzere hizmet veriyor.

Gazete baskılarıyla İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Adana ve Trabzon şehirlerinde;
dergi ve insert baskılarıyla da İstanbul’da bulunan tesislerde faaliyetlerini sürdürüyor.

Gazete ve dergi dağıtımı amacıyla kurulan, her gün 26.000 son satıcı ve 1.300 zincir mağazaya ulaşan grup şirketinin "lojistik" desteğiyle, baskı hizmetlerini tüm Türkiye geneline taşıyor.

Markalarımız ve Faaliyet Alanlarımız

TURKUVAZ ABONE

Halkımıza daima en iyisini en hızlı şekilde ulaştırmayı hedefleyen Turkuvaz Medya Grubu, abonelik hizmetlerinde de farkını hissettiriyor. Turkuvaz Abonelik, başta büyük şehirler olmak üzere tüm kentlerde, önemli finans bölgelerinde, özellikle işyerlerine yönelik yaptığı çalışmalarla on binlerce gazete ve dergiyi okurlarına hızlı ve düzenli şekilde ulaştırıyor.

Markalarımız ve Faaliyet Alanlarımız

TURKUVAZ MOBİL MEDYA

Turkuvaz Medya Grubu’nun yayın mecralarını kullanarak GSM operatörleri ve cep telefonları üzerinden gerçekleştirilen tüm ‘gelir paylaşımlı’ servis hizmetlerini veren Turkuvaz Mobil Medya, aynı zamanda diğer yayın kuruluşlarına da "Katma Değerli Hizmetler’’ altyapısı sağlıyor.

Turkuvaz Mobil Medya, temel hizmeti biçim, içerik protokol veya diğer yönleriyle bir işleme tabi tutarak bilgisayar uygulamaları ile birleştiriyor, gerekirse kullanıcıya ilave, farklı veya yeniden şekillendirilmiş bilgi sunuyor, abone ile stoklanmış bilgi kaynağı arasında karşılıklı ilişkiyi sağlıyor. Ayrıca; anket, oylama, yarışma, logo ve melodi satışı, canlı yayınlara sesli ve görüntülü bağlantı, mesaj bırakma, iletişim hattı tarzında medya uygulamaları gerçekleştiriyor. Bu kapsamda kullanılan etkileşimli sesli yanıt (IVR) çözümleri, multimedya mesaj, sesli mesaj, sesli posta sistemleri, anında mesajlaşma hizmeti (SIP/SIMPLE), metin tabanlı mesajlaşma (SMS ve EMS), bütünleşik (unified) mesajlaşma, çoklu ortam mesajlaşma, sesli portal’lar (ASR ve TTS teknolojileriyle), sesli ve görüntülü canlı konferans hizmetleri ve 360 derece çözüm sunan etkileşimli iletişim hizmetleri veriyor. Bu hizmetlerin yanı sıra Mobil TV, mobil ödeme ve her türlü platform için mobil uygulama ve yazılım çözümleri geliştiren ve bunların grup içi ve grup dışı operasyonlarının yönetilmesini sağlayan Turkuvaz Mobil Medya, gelişen teknolojilere ayak uydurarak Yeni Nesil Medya’nın önemli bir oyuncusu olmaya devam ediyor.

Markalarımız ve Faaliyet Alanlarımız

TMD – TURKUVAZ MEDYA DİJİTAL

Turkuvaz Medya Dijital (TMD), “İletişimin dijital yüzü” sloganıyla Turkuvaz Medya Grubu’nun gazete, dergi, televizyon, radyo ve online markalarına içerik, yazılım, donanım, arşiv ve teknik servis hizmeti sunuyor. Dijital içerik sağlayıcı rolünü üstlenerek, bünyesinde ürettiği online hizmetlere ilişkin süreç analizleri, strateji geliştirme ve pazarlama faaliyetlerinde bulunuyor. Yazılan her yazının TV ekranında, gazete ve dergilerde ya da internette hedef kitle ile buluştuğu ana kadar geçen süreci yürütüyor. IT hizmetlerini, internet portal’larını, mobil operasyonları ve kurumsal projeleri yönetiyor.

Grubumuzun tüm markaları dijital mecrada ‘com.tr’ uzantılı web adreslerinden yayın yapıyor.

 

Markalarımız ve Faaliyet Alanlarımız

sabah.com.tr

Değişen global trendlerle birlikte habercilik alanında gerçekleşen dijital devrimin Türkiye’deki en önemli yapı taşı olan Sabah.com.tr, okurlarına tüm kategorilerde güncel ve tarafsız haberleri en hızlı şekilde sunmayı vadediyor.

Gündemi değiştiren haberleriyle medya sektörüne yön veren Sabah.com.tr, eğlenceli içerikleriyle de okurların sıkılmadan, kusursuz bir haber deneyimi yaşamasına olanak sağlamasının yanı sıra; mobil uygulamaları, sosyal medya ağları ve interaktif eklentileriyle de dijital çağı kalbinden yakalamayı sürdürüyor.

Türkiye’de magazinin amiral gemisi Günaydın, ekonominin en güçlü yayın organları olan Sabah Ekonomi ve A Para, sporseverlerin tek adresi Sabah Spor, kadınların sesi haline gelen Sadece Kadın, Sofra, Bebeğim ve Biz ile memurlara ilişkin en önemli gelişmelerin yer aldığı Sabah Memurlar mecraları da Sabah.com.tr çatısı altında okurlarıyla buluşuyor.

fotomac.com.tr

2000 yılında yayına giren Türkiye’nin bir numaralı spor haber sitesi fotomac.com.tr, futbol başta olmak üzere sporun tüm dallarında güncel ve tarafsız haberleri ile spor gündemine yön veriyor. Türkiye ve Avrupa liglerinden, dünya futbolundan, basketbol ve diğer spor dallarından verdiği haberlerle okuyucularına kaliteli ve doyurucu içerik sunuyor. Mobil uygulaması, sosyal medyadaki etkin gücü, multimedya içerikleri, canlı skoruyla dijital medyanın modern yüzünü okurlarıyla buluşturan fotomac.com.tr,  zirvedeki yerini her geçen gün daha da güçlendiriyor.

Markalarımız ve Faaliyet Alanlarımız

ahaber.com.tr

25 Nisan 2011’de yayın hayatına başlayan ve kurulduğu günden bu yana haberin zirvesinde yer alan Türkiye’nin ilk HD haber kanalı A Haber’in dijital medyadaki yüzü…

ahaber.com.tr,  doğru ve tarafsız habercilik ilkelerinden ödün vermeden politikadan yaşama, ekonomiden spora hayatın her alanında haberleri anında okurlarıyla buluşturuyor. A Haber televizyon yayını site üzerinden HD kalitesinde 7 gün 24 saat canlı olarak izlenebiliyor. A Haber ekranında yayınlanan gündemin arka planını aktaran, geçmişi hatırlatan, analiz eden ve farklı bakış açısını ortaya koyan arşiv niteliğindeki haber dosyaları ahaber.com.tr’den de takip edilebilirken, Türkiye ve dünyanın dört bir yanına dağılmış muhabir ağı ile bir ‘haber ajansı’ olan A Haber’in 24 saat kesintisiz canlı yayın ve özel haberleri de okurlarının ilgisine sunuluyor.

aspor.com.tr

18 Eylül 2014 tarihinde yayın hayatına başlayan ve Türkiye’nin en çok izlenen spor kanalı unvanını elinden bırakmayan “Türkiye’nin spor kanalı” A Spor’un dijital medyadaki adresi…

aspor.com.tr’de, başta futbol olmak üzere basketbol, tenis, motor sporları ve diğer sporlara ait en güncel haberler, programlar, video ve galerileriyle okurlara ulaşıyor. Ziraat Türkiye Kupası’na ait maç yayınlarının yanı sıra tüm haberler ve özel görüntüler sadece aspor.com.tr ayrıcalığıyla okurlara sunuluyor. İlkeli yayınları ile spor haberciliğine eşik atlatan A Spor, dijital medyadaki spor yayıncılığının da referans adresi olmaya devam ediyor. A Spor’un canlı yayınları aspor.com.tr’den 7 gün 24 saat izlenebiliyor.

Markalarımız ve Faaliyet Alanlarımız

takvim.com.tr

Genç, dinamik, canlı habercilik anlayışıyla, 1994 yılından beri yayınlanan, “Türkiye’nin gerçek gündemiyle her zaman halkın ve haklının yanında olma’’ ilkesini benimseyen Takvim Gazetesi’nin dijital yüzü…

takvim.com.tr; siyaset, ekonomi, spor, magazin, yaşam, dünya kategorilerindeki en sıcak ve güncel haberleri, kendine has özgün habercilik anlayışla okuyucularına sunuyor. takvim.com.tr, zengin içerikleri, foto haber ve videolarıyla kendi alanında bir fark oluşturuyor. 2004’ten beri herkesin kendisini ilgilendiren konuları bulabileceği takvim.com.tr, Memurlar Sayfası ile çalışanların sesi, emeklileri ilgilendiren gelişmelerin de en güvenilir adresi olarak Türkiye’nin en iyi haber siteleri arasındaki yerini koruyor.

yeniasir.com.tr

Türkiye’nin en eski gazetesi olma unvanını gururla taşıyan, 1895 yılından beri İzmir ve Ege Bölgesi’nin sesi olan, yakın zamanda da ulusal yayınlanmaya başlayan Yeni Asır’ın dijital yüzü yeniasir.com.tr, siyasetten ekonomiye, yaşamdan spora, magazinden sıcak gelişmelere en güncel ve tarafsız haberleriyle okurlarıyla buluşuyor. yeniasirilan.com ile Ege Bölgesi için dijital dünyada referans bir iş fırsatları sitesi olarak farkını ortaya koyuyor.

Markalarımız ve Faaliyet Alanlarımız

fikriyat.com

Yayın hayatına Mayıs 2017’de başlayan fikriyat.com; fikir, düşünce, kültür, edebiyat, akademi, sinema, ilahiyat, gündem, İslam gibi farklı kategorileriyle dijital medyada yeni bir soluk…

Alanında Türkiye’nin en önemli otoritesi olan yazarları, İslam düşünce ve hayatına dair referans içerikleri, Kur’an-ı Kerim’i mealiyle birlikte okuma ve dinleme fırsatı sunan dijital yenilikleri, İslam’a dair hayata dokunan en doğru ve güvenilir ilmihal bilgileri, fikir hayatına yön veren yazı, özel dosya ve videolarıyla dijital medyada ayrıcalıklı bir yer ediniyor. Fikir ve düşüncenin referans sitesi fikriyat.com, Osmanlıca dersleri ve İslam medeniyetine dair eğitici ve öğretici yayınlarıyla okurlarına zenginlik katan ayrıcalıklar sunuyor.

dailysabah.com

Yayın hayatına Şubat 2014’te Turkuvaz Medya Grubu’nun bir üyesi olarak başlayan, Türkiye’nin en çok okunan İngilizce gazetesi Daily Sabah’ın dijital yüzü …

dailysabah.com, Türkiye’de yerleşik İngilizce haber okuyucularının yanı sıra dünyanın dört bir yanında Türkiye ve bölgesindeki gelişmeleri özgün bir içerikle okumak isteyenlere sesleniyor. Turkuvaz Medya’nın uzun yıllara dayanan medya tecrübesini İngilizce yayıncılığa taşıyor.

Markalarımız ve Faaliyet Alanlarımız

minika.com.tr

Turkuvaz Medya Grubu’nun tematik kanallarının ilki olan ve Nisan 2011’de yayın hayatına Minika’nın etkinlikler ve online platformlarla çocukların var olduğu her yerde, onlara eğlenirken öğrenmenin keyfini yaşatan 360 derece bir çocuk projesinin dijital medyadaki yüzü. 

3-8 grubu çocuklar için  minikaÇOCUK, 7-14 yaş grubu için minikaGO adı altında özel olarak hazırlanmış çizgi dizi, program ve belgesellerin izlenebileceği minika.com.tr aynı zamanda minikaÇOCUK ve minikaGO’nun canlı yayınlarını da çocukların erişimine sunuyor. 

Çocukların internet başında geçirdikleri zaman diliminin çoğaldığı günümüzde, bu zamanı en faydalı şekilde geçirebilecekleri online mecralarımız, minika.com.tr, minikacocuk.com.tr, minikago.com.tr, oyun.minika.com.tr, minikacocukkulubu.com, minikaetkinlik.com adreslerinden oluşuyor.  Mobil ve tablet uygulamaları ile çocukların doğum günlerinin kutlandığı “iyi ki doğdun” ve çocukların çalışmalarına yer verilen “sizden gelenler“ projeleri de çocuklar için interaktif renkli dünyanın kapılarını aralıyor.

teknokulis.com

26 Ocak 2011 tarihinde “Teknolojinin Kısayolu” sloganıyla yayın hayatına başlayan TeknoKulis, teknoloji dünyasından haberler, tüketicilerin merak ettiği akıllı cihaz incelemeleri, dosya ve ipucu içerikleri ile Türkiye’nin en çok ziyaret edilen teknoloji portal’ları arasında yer alıyor. Web dışında mobil ve akıllı televizyon uygulamaları aracılığıyla da teknoloji severlere ulaşıyor.

Markalarımız ve Faaliyet Alanlarımız

Turkuvaz Dergi Dijital

Güncel haberlerden ekonomiye, özel hobiden modaya, gençlik ve dekorasyona, geniş konu çeşitliliğine sahip Türkiye dergi pazarının en büyük şirketlerinden biri olan Turkuvaz Dergi’nin online içerikleri de dijital medyada güçlü bir yere sahip.

lacivertdergi.com, sabitfikir.com gibi ülkemizin yayıncılık, kültür, düşünce hayatına bir kazanım sunan dergilerin internet siteleri, kadın dergisi Cosmopolitan’ın dijital yüzü cosmopolitanturkiye.com, erkeklerin ilgi alanlarına hitap eden esquire.com.tr, moda dünyasının otoritesi harpersbazaar.com.tr, Türkiye’nin lider otomobil sitesi otohaber.com.tr Turkuvaz Dergi’nin dijital parlayan yıldızları.

 

Markalarımız ve Faaliyet Alanlarımız

Kitaptan müziğe, filmden elektronik ürünlere, oyundan hobiye, hediyelik eşyadan kırtasiyeye kadar geniş bir yelpazede eğlence ve kültür ürünleriyle ziyaretçilerini buluşturan D&R, herkes için bir keşif dünyası sunmaktadır. İstanbul Havalimanı’nda 10, Bodrum ve Dalaman Havalimanlarında birer mağaza ile dış hatlarda da hizmet veren D&R’ın 50 ilde toplam 212 mağazası bulunmaktadır. Gün geçtikçe sayısı artan mağazalarının yanı sıra D&R, dr.com.tr ve idefix.com.tr ile kültür ve eğlence dünyasının yeniliklerini ve kullanıcıların tercih ve beklentilerine göre seçtiği ürün ve markaları, Türkiye’nin her yerindeki müşterilerine rahat ve keyifli bir alışveriş deneyimiyle ulaştırmaktadır. 

D&R’ın amacı, herkesi kültür, eglence ve egitim dünyalarının zenginliklerini daha sık, daha kolay ve daha nitelikli bir şekilde keşfetmeye, keyfini çıkarmaya ve paylaşmaya teşvik etmek ve böylece insanları ortak bir platformda bir araya getirerek hayatın her anını zenginleştiren bir dünya yaratmaktır. D&R, okuyan ve dinleyen bir Türk toplumunun oluşumuna katkıda bulunmaktadır.

Turkuvaz Medya Grubu Uygulama Esasları

1. İNSAN KAYNAKLARI VİZYONUMUZ, POLİTİKAMIZ VE UYGULAMALARIMIZ

 

İNSAN KAYNAKLARI VİZYONUMUZ;

Bilgi ve yaratıcılık kaynağımız olan çalışanlarımızın yetenek ve beklentilerine duyarlı, hem bireysel rekabet enerjisini hem de ortak aklı yaratan, başarıya odaklı, takım kültürü bilincini destekleyen bir çalışma ortamı oluşturmak; bu çalışma ortamının sürekliliğini sağlamak için şeffaf, çağdaş, adil ve verimlilik esasına dayanan;  çalışanlarımızın niteliklerini geliştirmeleri, potansiyellerini sunmaları için fırsatların tanındığı, en iyi ürünlerin oluşturulmasına olanak sağlayacak sistemleri kurmak ve geliştirmektir.

İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKAMIZ;

*  Verimli, yetkin, gelişime açık ve istekli, ekip çalışmasına yatkın, insan kaynakları profilini oluşturmak ve korumak,
* Katılımcılığı artıran, yetenekleri geliştiren, işgücü kalitesini yükselten, eşit ilişkilerin kurulduğu zevkli bir çalışma ortamının yaratılması için gerekli çalışmaları yapmak,
*  Çalışanlarımızın ihtiyaç ve beklentilerinin eksiksiz karşılanmasını temel almak,
*  Çalışanlarımızla sıcak ve açık iletişimin kurulmasını sağlamak,
*  Çalışanlarımızın bilgi ve becerileri doğrultusunda esnek kariyer imkanları sunmak,
*  Çalışanlarımıza hatasız sunulması amaçlanan hizmete süreklilik kazandırmak,
*  Bilginin eşit bir biçimde paylaşımını sağlamak,
*  Kurumsal değişimi yönlendirmektir.

 

 

 

 

Turkuvaz Medya Grubu Uygulama Esasları

İNSAN KAYNAKLARI UYGULAMALARIMIZ

1.1. İŞE ALIM

Kuruma yön veren, onu başarıya ya da başarısızlığa götüren en önemli öğe insan gücüdür. İşe alım sürecinde temel amacımız; potansiyelini tam olarak kullanmaya istekli, kendi amaçları ile kurumun hedefleri arasındaki ilişkiyi kurabilen, gelişmeye ve geliştirmeye açık, yetkin insan kaynağını bünyeye kazandırmak; kurumumuz değerlerine ve kurum kültürüne uygun, pozisyonun gerektirdiği niteliklere sahip adayların işe alımını sağlayarak, küresel gelişme süreciyle bütünleşebilen “en iyi insan kaynağına”  sahip olmaktır.

Turkuvaz Medya Grubu’nda işe alımlar, sene başında belirlenen insan gücü planlamaları doğrultusunda İşe Alım ve Kaynak Planlama Bölümü tarafından merkezi sistemde yapılır.

Personel alımları yetkinlik bazlı mülakatlar neticesinde gerçekleştirilir; pozisyonun niteliklerine göre adaylara yetenek, bilgi ve yabancı dil sınavları ve / veya kişilik envanterleri uygulanır.

İstihdam Yönetmeliği ve işe alım ile ilgili formlarımız detaylı olarak intranette yer almaktadır.

 

Turkuvaz Medya Grubu Uygulama Esasları

1.1.1. STAJ

Turkuvaz Medya Grubu’nda lise ve / veya üniversite öğrencilerine intranette yer alan İnsan Kaynakları Yönetmeliği’nde belirtildiği üzere stajyer prosedürüne uygun olarak staj imkanı tanınmaktadır.

Yaz ve kış dönemlerinde ilgili şirket İnsan Kaynakları tarafından bölüm/şirket yöneticileri ile birlikte stajyer ihtiyaçları tespit edilir. Tespit edilen ihtiyaçlar doğrultusunda yönetim onayı alınarak stajyer istihdam edilir. Staj süresi boyunca öğrencilerin okulları tarafından staj sigortası yapılması gerekmektedir. Yaz dönemi için üniversite öğrencilerine, kış dönemi için ise lise öğrencilerine staj imkanı sağlanmaktadır.

 

1.2. ÜCRETLENDİRME

Turkuvaz Medya Grubu’nda ücretler; çalışanların unvanı, görevi, eğitim düzeyi, yetkinlikleri ve piyasa araştırma sonuçları doğrultusunda ücret skalasına uygun olarak belirlenir.

Ücretler net olarak ödenir. Basın İş Yasası kapsamında çalışan personel ücretini peşin olarak; 4857 Sayılı İş Yasası’na tabi olarak çalışan personel ise ücretini çalıştıktan sonra alır.

Turkuvaz Medya Grubu’nda ücret artışları, enflasyon, piyasa ücret araştırması ve performans değerlendirme sonuçlarından yararlanılarak ve kurumun mali ve ekonomik koşulları göz önüne alınarak belirlenir.

 

Turkuvaz Medya Grubu Uygulama Esasları

1.3. EĞİTİM

Turkuvaz Medya Grubu’nda her düzeyde çalışana yönelik olarak düzenlenen eğitimler ile çalışanların mesleki ve kişisel gelişimi desteklenmekte, kurumun “Bilgi Sermayesi” güçlendirilmektedir.

Göreve yeni başlayan her çalışanımız için oryantasyon eğitimi düzenlenmektedir. Oryantasyon eğitiminin amacı grubumuzun değerlerini, kurum kültürünü ve temel çalışma politikalarını aramıza yeni katılan çalışanlarımıza aktarmaktır. Bu şekilde grup şirketlerimiz tanıtılmakta, yeni çalışanlarımızın hem işe hem de grubumuza adaptasyonları kolaylaştırılmaktadır.

Ayrıca grubumuzun intranet sitesinde de her türlü uygulama, prosedür, yönetmelik ile çalışanların çalışma ortamlarını kolaylaştıracak bilgiler yer almaktadır.

1.4.PERFORMANS DEĞERLENDİRME VE KARİYER GELİŞİMİ

Turkuvaz Medya Grubu’nda yöneticilerin kendilerine bağlı çalışanları en iyi sonuca ulaşmada yönlendirmelerini sağlamak, personelin görev ve sorumluluklarını ne düzeyde gerçekleştirdiğini belirlemek amacıyla kişilerin performans göstergeleri, iş çıktıları, hedef ve yetkinlikleri göz önüne alınarak performans değerlendirme uygulanmaktadır.

Performans sistemine endeksli olarak kariyer planlaması insan kaynakları yönetiminin en önemli fonksiyonlarından biri olarak görülmekte, çalışanların iş tatmini ve memnuniyeti öncelikli olarak hedeflenmektedir. Çalışanların kariyer planlaması, grubumuzun mevcut ve gelecekteki ihtiyaçları; çalışanlarımızın bilgi, beceri, tecrübe ve yetenekleri göz önünde tutularak oluşturulmaktadır.

Grubumuz, geleceğin yöneticilerini kendi kadrolarından yetiştirme prensibini benimsemektedir. Tüm çalışanlarımızın bireysel performansları birebir takip edilmekte, hem şirket içinde hem de şirketler arasında kariyer planlaması yapılmaktadır. 

Turkuvaz Medya Grubu Uygulama Esasları

2. ÇALIŞAN ve İŞVEREN İLİŞKİLERİ

2.1. TEMEL HAK ve SORUMLULUKLAR

Kurumun yöneticiler dahil tüm çalışanları görevlerini ifa ederken kanuna, etik kurallara ve kurum içi düzenlemelere uyarlar. Çalışanlar birlikte bir takım oluşturduklarının bilinci içerisinde, karşılıklı güven ve saygı ortamı oluşturacak biçimde, iyi niyetli, dürüst, sorumlu ve profesyonelce davranırlar; titiz, düzenli, disiplinli ve özverili çalışırlar. Her bir yönetici ve çalışan aynı zamanda kurumun toplum içindeki temsilcisi olduğunun ve davranışlarının kurumun itibarını doğrudan ilgilendirdiğinin farkındadır ve gerek kurum içi gerek kurumun müşteri ve tedarikçileriyle ilişkilerinde kuruma güven ve itibar kazandırıcı şekilde hareket etmek konusunda azami gayreti gösterir.

Yöneticiler dahil tüm çalışanlar, görevleri esnasında kurum yararını gözetir; kendilerine veya yakınlarına çıkar sağlama anlamına gelebilecek her türlü eylem ve davranıştan kaçınırlar. Görevleri ile ilgili konuları kurum dışında konuşmaz, tartışmaz ve herhangi bir olumsuz yoruma sebebiyet vermezler. Mesleki becerilerini geliştirmek ve deneyimlerini artırmak için çaba harcarlar. 

Kurum, çalışanlarının özlük haklarını korur ve kanuna uygun, dürüst taleplerini zamanında ve eksiksiz yerine getirme gayreti içerisinde olur. Çalışanlarına adil, güvenli, sağlıklı ve huzurlu bir çalışma ortamı hazırlar. Çalışanlara ayrım gözetmeksizin gerek işe alımda, gerek kariyer gelişiminde, gerek ücretlendirmede eşit davranılır. Ücretlendirmede; performansa, bilgi ve tecrübe birikimine değer verilir. İş yoğunluğuna uygun sayıda çalışanın istihdamına özen gösterilir, mesai saatlerinin dışına çıkılmaması ve düzenli izin kullanımı kontrol edilir.

Turkuvaz Medya Grubu’nda görev yapan çalışanların uymaları gereken esaslar, ilgili konularda hazırlanan yönetmeliklerde ayrıntılı olarak paylaşılır. Tüm çalışanlar yazılı hale getirilmiş olan bu belgelerde belirtilen hususlara uygun bir davranış sergilemekle yükümlüdür. Bu belgelerde belirtilen hususlar ile genel çalışma esaslarına aykırılık teşkil eden tüm eylem ve davranışlara ilişkin izlenecek prosedür Çalışma Esasları Yönetmeliği ile düzenlenmiştir.

 

Turkuvaz Medya Grubu Uygulama Esasları

2.2. ORGANİZASYON YAPISI

Turkuvaz Medya Grubu Şirketleri organizasyon yapısı Grup, Bölüm ve Birimlerden oluşur

Grup:Holding bünyesinde yer alan Gruplar, Yönetim Kurulu’na doğrudan bağlıdır, Grup Başkanı tarafından temsil edilir. Grup Şirketleri bünyesinde yer alan Gruplar, Genel Müdür’e bağlıdır.

Gruplar, Bölümlerden oluşur.

Bölüm: Grup Başkanı / Genel Müdür veya Genel Müdür Yardımcısı’na bağlıdır. Müdür tarafından temsil edilir.

Bölümler, Birimlerden oluşur.

Birim: Bölümlerin bir alt parçasıdır.

Ayrıca Grubumuzda;

Dergi İnsan Kaynakları
Reklam İnsan Kaynakları
Yazılı Basın İnsan Kaynakları
Görsel Basın İnsan Kaynakları
Holding İnsan Kaynakları
Dağıtım & Matbaa İnsan Kaynakları olmak üzere saha insan kaynakları birimlerimiz bulunmaktadır.
 
İşe Alım ve Kaynak Planlama
Özlük İşleri
Bordro Operasyonları bölümleri ise merkezi olarak tüm gruba hizmet vermektedir.

 

Turkuvaz Medya Grubu Uygulama Esasları

2.3.UNVAN YAPISI

Turkuvaz Medya Grubu’nda kullanılan unvan yapısı aşağıdaki gibidir:

* Grup Başkanı / Genel Müdür / Genel Yayın Yönetmeni (Gazete)
* Grup Başkan Yardımcısı / Genel Müdür Yardımcısı  
* Grup Müdürü
* Müdür
* Yönetmen
* Uzman
* Uzman Yardımcısı 
* Sekreter
* Destek Kadro
* Mavi Yaka

Grup şirketlerinde, faaliyet gösterdikleri sektörler gereği farklı unvan yapısı uygulama zorunluluğu doğduğunda, İnsan Kaynakları onayı ile bu yönetmelikte belirlenmiş unvanlara olan denklikleri belirlenerek farklı unvan yapısı kullanılır. 

2.4. ÇALIŞMA SAATLERİ ve KİMLİK KARTI UYGULAMASI

Personelin günlük ve haftalık çalışma saatleri ile dinlenme süre ve saatleri, yasalarda ve iş sözleşmelerindeki süreleri aşmayacak biçimde, işin gereklerine göre saptanır. Haftalık çalışma süresi 4857 sayılı İş Yasası’na tabii olanlarda 45 saat, Basın İş Yasası’na tabii olanlarda 48 saattir.

Basın İş Yasası’na tabi olanların çalışma saatleri ve mesai uygulamaları; görevlerine ve çalıştıkları alana göre değişmektedir.

Yeni işe başlayan personele İnsan Kaynakları Birimi tarafından kimlik kartı verilir. Tüm personel, çalışma saatlerinin içerisinde üzerinde adları yazılı olan kimlik kartlarını görünür bir şekilde taşımakla ve kartını giriş ve çıkışlarda kesin olarak kullanmakla yükümlüdür. Her personel kendine ait kimlik kartını kullanmakla yükümlüdür, başka personelin kimlik kartını kullanamaz. İşten ayrılanlar, kimlik kartını İnsan Kaynakları Bölümü' ne teslim etmelidir.

Turkuvaz Medya Grubu Uygulama Esasları

 

2.5. SAĞLIK HAKLARI

Personel sayısına bağlı olarak belirli lokasyonlarımızda, çalışanlarımızın sağlık sorunları ile ilgili konuları danışabilecekleri işyeri hekimimiz ve hemşiremiz bulunmaktadır.

 

Turkuvaz Medya Grubu Uygulama Esasları

2.6. SERVİS / ULAŞIM

Çalışanlarımızın ulaşımını sağlamak amacıyla belirli güzergahlar dahilinde servis imkanımız bulunmaktadır. Servis güzergahından yararlanamayan personel kendi imkanlarıyla ulaşım sağlamaktadır. Servislerimiz lokasyona göre en geç sabah 08:45’te şirkette olur. Akşam 18:15’te personel dağıtımı için hareket eder. Bunun yanı sıra Balmumcu binamız için 20:00 ve 22:00 saatlerinde de belirli güzergahlara ulaşım imkanı tanınmaktadır.

Detaylı bilgiyi Ulaştırma Birimini arayarak edinebilirsiniz.

Aynı zamanda Ulaştırma Birimimiz;

* Hizmet verdikleri bina, kuruluş ve tesislere gündüz mesai saatlerine bağlı olarak gidiş ve gelişlerinde sağlanan personel servis araçlarını,

* İş seyahatine çıkacak Turkuvaz Medya Grubu personeline, görev alanları ile ilgili olarak mesai saatleri içinde veya dışında, planlı ve plansız faaliyetler için kendisine tahsisli veya geçici tahsisli görev ve binek araçlarının yöneticisinin onayı doğrultusunda tahsisini,

* Hizmet verdiği şehir veya ülke dışında görevlendirilen personel görev yerlerine gidişlerinde ve görevin niteliğine bağlı olarak yapacakları faaliyetlerde sağlanacak hava ulaşım ve/veya kiralık araç/ulaşım vasıtası desteğini,

* Üst düzey yöneticiler/üst düzey çalışanların makamlarına tahsis edilen makam tahsis araçları ulaşımının desteğini karşılamaktadır.

Personel servislerine ilişkin bilgiler detaylı olarak intranette yer almaktadır.

Turkuvaz Medya Grubu Uygulama Esasları

2.7. YEMEK

Grup bünyesinde yerleşik personel;

 

İstanbul’da;

Balmumcu lokasyonumuzda,
Yıldız lokasyonumuzda bulunan Toprak Holding Binasında,
Samandıra lokasyonumuzda bulunan Matbaa Binası’ nda,

 

Ankara’ da;

Balgat ve Pursaklar lokasyonumuzda,

 

Adana’da;

Yüreğir lokasyonumuzda, yemekhanelerimizden faydalanabilmektedir.

Bu lokasyonlarımız dışında çalışan personelimize aylık olarak yemek kartı verilmektedir. Ayrıca yemekhane imkanı tanıdığımız lokasyonlarımızda çalışıp pozisyonu gereği dışarıda görev yapan personelimize de yemek kartı verilmektedir.

Fazla mesaiye kalan çalışanlar akşam yemeklerini yine yemekhane bünyesinde yiyebilirler.

Personelimize tüm lokasyonlarımızda çay–kahve makinelerinden veya çay ocaklarından yararlanabilmek için aylık belirli bir miktarda otomat ya da çay ocağı hizmeti verilmektedir. 

Turkuvaz Medya Grubu Uygulama Esasları

2.8. İZİNLER

2.8.1.Yıllık Ücretli İzin Uygulaması

Personel, işe başlama gününden itibaren, deneme süresi de dahil olmak üzere en az bir yıl çalışmış olması kaydıyla yıllık ücretli izne hak kazanır. Günlük olmayan periyodik yayınlarda Basın İş Yasasına tabi olarak çalışanlar 6. ayda yıllık ücretli izin hakkını kazanır.

İzin talebinde bulunan personel İzin Talep Formunu doldurarak, Bölüm Yöneticisi’ nin onayını almalı ve formunu izin tarihinden en az üç işgünü önce Şirket İnsan Kaynakları Bölümü’ ne teslim etmelidir. Yıllık izin kullandırma yetkisi İnsan Kaynakları Bölümü’ne aittir. 

Bölüm yöneticisinin onayına karşın, İnsan Kaynakları Bölümü' ndeki prosedürü tamamlamadan yıllık izine ayrılan personel onay almamış sayılır ve iş yasası hükümleri uygulanır.

Yıllık ücretli izin süreleri, 4857 Sayılı İş Yasası' na bağlı olarak çalışanlar için Turkuvaz Medya Grubu' ndaki çalışma süresine göre aşağıdaki gibidir:

1 yıl ile 5 yıl (dahil) çalışanlara yılda…………………………………...........14 gün,
6 yıl ile 14 yıl (dahil) arasında çalışanlara yılda.……………………….…....20 gün,
15 yıl ve daha uzun süredir çalışanlara yılda……...............…….…….....26 gündür.

 

Basın İş Yasası’na bağlı olarak çalışan gazeteciler için, gazetecilikteki kıdem süresine göre yıllık ücretli izin süreleri aşağıdaki gibidir:

1 yıldan 10 yıla kadar olanlar……………………………………...................4 hafta,
10 yıldan fazla olanlar…………......................................................6 haftadır.

 

 

Turkuvaz Medya Grubu Uygulama Esasları

Günlük olmayan periyodik yayınlarda Basın İş Yasası’na tabi olarak çalışan personel için yıllık ücretli izin süreleri;

Her 6 aylık çalışma devresi için…………...............................2 haftadır.

Yıllık izin tarafların anlaşması ile bir bölümü 10 ( on ) günden az olmamak üzere en çok üçe bölünebilir.

İzin hakkını kullanmak isteyen personel yıllık izne çıkmak istediği tarihten en az üç iş günü önce, intranette yer alan İzin Talep Formu’nu eksiksiz olarak doldurup birim yöneticisine onaylatır ve Turkuvaz Medya Grubu Şirketleri İnsan Kaynakları Birimi’ne teslim eder.

Personel ancak İnsan Kaynakları Birimi’nin yazılı onay vermesiyle izne çıkabilir. Personel izin hakkını kazanmış olsa bile, İnsan Kaynakları Birimi’nin onayı olmadan izne çıkamaz. Birim yöneticilerinin onayına karşın, İnsan Kaynakları Birimi’ndeki prosedürü tamamlamadan yıllık izne ayrılan personel onay almamış sayılır ve izinsiz işe gelmeme nedeniyle iş sözleşmesi tazminatsız olarak feshedilebilir.

Yıllık izinlerin ait olduğu dönemde mutlaka kullanılması esas olup, izin hakkından feragat edilemez veya paraya dönüştürülemez.

Acil durumlarda izin kullanan personel izinden geri çağırılabilir. Bu nedenle izin kullananlar, izinlerini geçirecekleri yerdeki açık adreslerini, telefon numaralarını görev yerlerine bildirmek durumundadır. 

Rapor kullanılan durumlarda;

Personelin 10 günü aşan iş göremezlik durumunda ücretinden herhangi bir miktar kesinti yapılmaz; fakat bu durumda SGK’dan tahsis edilen miktarın ilgili şirkete iade edilmesi gerekmektedir.

 

Turkuvaz Medya Grubu Uygulama Esasları

2.8.2.Mazeret İzinleri

Eşinin, çocuğunun, anne, baba ve kardeşlerinin ölümü……….....5gün
Eşinin doğum yapması…………………………..…………....……..5 gün
Evlilik………………………………………………….…..................3 gün
Taşınma …………………………………………………...………..…2 gün
Evlat Edinme………………………………………….……………....3 gün
Doğal afetlere uğraması……………………………………………....5 güne kadar
İdari İzin …………………………………………………………….….4 güne kadar

 

Yukarıdaki belirli haller dışında kalan geçerli nedenler için ( yakın vefatı, sınav, 1. derece akrabaların ameliyatı gibi ) kullanılır. Bir seferde 2 ( iki ) günü ve yılda toplam 4 ( dört ) günü geçemez. Yıllık 4 ( dört ) günü, geçen idari izinler Yıllık İzin olarak değerlendirilir.

İdari izninin gerekçesi hastalık ise bu süre yine 2 (iki) günü aşamaz. Bu süreyi aşan durumlarda personel tarafından doktor raporu alınmalı ve bir kopyası kişisel bilgi dosyalarında saklanmak üzere Şirket İnsan Kaynakları Bölümü’ne gönderilmelidir.

Özel doktorlardan alınan ve 6 ( altı ) güne kadar olan raporların geçerli olması için İşyeri Hekimi tarafından onaylanması gerekir. 6 ( altı ) günü aşan tüm raporlar SGK kapsamında olmalı, iş göremezlik belgesi personel tarafından İnsan Kaynakları Bölümü’ ne teslim edilmelidir.

Mazeret izni talebinde bulunan çalışan İzin Talep Formu’nu doldurarak, önce Bölüm Yöneticisinin, sonrasında ise Şirket İnsan Kaynakları Bölümü’nün onayını almalıdır.

Bu izinler, ilgili olaya bağlı olarak ve olayın ortaya çıktığı günden başlayarak verilir ve olayın sona ermesinden sonraki bir tarihte kullanılamaz. Mazeret izinleri yıllık ücretli izine mahsup edilemez.

 

Turkuvaz Medya Grubu Uygulama Esasları

2.8.3. Analık Hali İzni

Gebelik durumunda 4857 sayılı İş Yasası ve Basın İş Yasası hükümleri çerçevesinde işlem yapılır ve aşağıdaki sürelerde doğum izni kullandırılır.

İş Yasası’na tabi olanlar için;

Doğumdan önce…………………………………………………..…………….8 hafta
Doğumdan sonra………………………………………..…………………… ..8 hafta
 
Basın İş Yasası’na tabi olanlar için;
 
Doğumdan önce…………………………………………………………………2 ay
Doğumdan sonra……………………...………………………………………...2 ay

4857 Sayılı İş Yasası’na bağlı olarak çalışan kadın personel, çoğul gebelik durumunda doğumdan önce 10 hafta çalıştırılmaz.

Evlat edinme halinde yine iş yasası hükümleri uygulanır.

Doğum iznini kullandıktan sonra göreve başlayan personele, bir yaşından küçük çocuklarını emzirmeleri için günde 1,5 saat süt emzirme izni verilir. Bu sürenin hangi saatler arasında ve kaça bölünerek uygulanacağı personel ve yöneticisi tarafından belirlenerek yazılı olarak İnsan Kaynakları Bölümü onayına sunulur.

2.8.4.Ücretsiz İzin

* Personele, belgelendirecekleri geçerli bir mazerete dayanması ve işyerinden ayrılmalarında bir sakınca bulunmaması kaydıyla,

* Kadın personele, 16 haftalık doğum izninin tamamlanmasından sonra “ 6 ay ” a kadar ücretsiz izin verilir.

Ücretsiz izin talebinde bulunan personel, talebine ilişkin dilekçe ile birlikte İzin Talep Formu’nu doldurarak Bölüm Yöneticisinin onayını almalı ve İnsan Kaynakları Bölümü’ne iletmelidir. Ücretsiz izin, İnsan Kaynakları Grup Başkanı onayı sonrasında yürürlüğe girer.

 

 

Turkuvaz Medya Grubu Uygulama Esasları

Personel, süresi ne olursa olsun yılda bir kereden fazla ücretsiz izin kullanamaz. Ücretsiz izin süresince çalışana ücret ödenmez. Ücretsiz izin süresi, ücretli izin hakkının ve kıdem süresinin hesabında dikkate alınmaz.

Personel ücretsiz izin döneminin sonunda aynı göreve yerleştirilemiyorsa, unvanına uygun başka bir göreve atanır.

2.8.5.Ulusal Bayram ve Genel Tatil Günleri

Grup Şirketlerimizde Ulusal Bayram ve Genel Tatil günleri aşağıdaki gibidir:

Yılbaşı ( 01 Ocak )…………...............……….....................................1 gün
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı..................................1 gün           
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü ……….......................................1 gün
19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı…………............1 gün 
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü........................................1 gün                                
30 Ağustos Zafer Bayramı…………....…............................................1 gün
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı…….....……..........................................1.5 gün
Ramazan Bayramı…………………..…..…..........................................3.5 gün
Kurban Bayramı………………....…..……............................................4.5 gün

 

Ulusal Bayram ve Genel Tatil günlerinde işlerin / yayınların aksamaması için fazla çalışma yaptırılabilir.

Turkuvaz Medya Grubu Uygulama Esasları

2.9. FAZLA ÇALIŞMA

Personelin işlerini çalışma saatleri içerisinde bitirmesi esastır. Ancak, resmi tatil, ulusal, resmi ve dini bayram günlerinde işlerin / yayınların aksamaması için fazla çalışma yaptırılabilir.

Fazla çalışmaya gerek olup olmadığına Genel Müdür / Genel Yayın Yönetmeni ya da Bölüm Müdürleri tarafından yazılı olarak karar verilir. Yazılı talimat olmadıkça fazla çalışma yapılamaz. Personel kendiliğinden fazla çalışma yapamaz. Mesleğin gerekli kıldığı ve yukarıda belirtilen yetkili kişilere haber verilemeyecek durumlarda personel, fazla çalışma yapmasını gerektiren işin tamamlanmasından itibaren 3 ( üç ) işgünü içerisinde fazla çalışma süresini ve gerekçesini yazılı olarak yöneticisine bildirir. İşin niteliği gereği önceden haber vererek yapılması mümkün olan veya 3  ( üç ) işgünü içinde bildirilmeyen fazla çalışmalardan Şirket sorumlu tutulamaz.

4857 sayılı İş Yasası’ na tabi olanlar için yıllık 270 saate kadar olan fazla çalışmaların karşılığı asıl ücretin içindedir.

Basın İş Yasası’ na tabi olarak çalışanlar için kendisiyle yapılan yazılı iş sözleşmesinde daha az bir süre belirtilmediği müddetçe günlük 3 ( üç ) saat fazla çalışma karşılığı asıl ücretin içindedir.

2.9.1. Fazla Mesai Yemek Gider Bildirimi ve Ödemesi

Yemek hizmeti sunulmayan şirketlerde ve durumlarda hafta tatili, ulusal bayram ve genel tatil günleri ile günlük çalışma saati bitiminden sonra fazla mesai yapan çalışanların yemek ücretleri Holding İnsan Kaynakları tarafından duyurulan günlük yemek limitleri dahilinde ve belgelenmek kaydıyla ödenir. Ödemeler, günlük çalışma saati bitiminden en az iki saat sonra çıkış yapanlar ve hafta tatili ile ulusal bayram ve genel tatil günlerinde en az beş saat çalışanlara ödenir.

 

 

Turkuvaz Medya Grubu Uygulama Esasları

2.9.2. Fazla Mesai Yol Gider Bildirimi ve Ödemesi

Günlük çalışma saati bitiminden itibaren en az iki saat fazla mesai yapılması halinde, hafta tatili ile ulusal bayram ve genel tatil günlerinde en az beş saat çalışılması durumunda, görev ve müşteri ziyareti amaçlı yapılan şehiriçi seyahatlerde belirli saatlerde olan şirket araçlarından faydalanılamaması veya servis hizmetinin olmaması halinde ulaşım biriminden onay alınarak oluşan ulaşım / yol harcamaları şirket tarafından karşılanır.

Ancak fazla mesailerde yol masrafının karşılanabilmesi için ilgili şirketin ulaşım olanaklarından (servis, şirket aracı gibi) faydalanma olasılığının kesin olarak kalmamış olması gerekmektedir.

Aynı zamanda fazla mesai kapsamında servis uygulaması olan ve servise uygun vardiya düzeninde çalışan personeller, ikametgahlarının güzergaha uymamasından kaynaklanan sebeplerden dolayı servis kullanamadıklarında kendi imkanlarıyla ulaşım sağlamaktadır. Belirtilen şartlara uygun olan harcamalar için Avans Kapama Formu düzenlenir ve ekinde gider belgeleri olmak kaydıyla Muhasebe Bölümü’ne gönderilir. Ödeme, Muhasebe Bölümü’nün yazılı olarak mesai ve görevlendirme bilgilerini İnsan Kaynakları Bölümü veya ilgili bölüm yöneticisi ile kesinleştirmesi sonucu banka hesabına veya nakit olarak kendisine yapılır.

Turkuvaz Medya Grubu Uygulama Esasları

2.10. YAN HAKLAR

Turkuvaz Medya Grubu çalışanları görev ve pozisyonları gereği çeşitli yan haklara sahip olabilmektedirler. Bunlardan bazıları aşağıdaki gibidir:

Turkuvaz Medya Grubu’nda çalışan tüm Grup Başkanları’na, Gazete ve Televizyon Genel Yayın Yönetmenleri’ ne ilgili şirkete ulaşımlarını sağlamak ve görevlerinde kullanmaları amacıyla özel araç tahsis edilmektedir. Aynı zamanda görevi gereği belirli Grup Başkanlıkları’na bağlı Müdürlere ve ekiplere araç tahsis edilebilmektedir.

Kendisine özel araç tahsis edilen Grup Başkanları / Genel Yayın Yönetmenleri’nin yönetimce belirlenen orandaki benzin masrafları kurumumuz tarafından karşılanmaktadır.

Basın İlan Kurumu tarafından kurumumuzda 2 yılını doldurmuş çalışanlarımıza kişilerin başvurularına ve Basın İlan Kurumu’ nun onayına göre belirli miktarda Basın İlan Kredisi verilmektedir.

3.  ÇALIŞMA İLKE VE ESASLARI

3.1. BİLGİ GÜNCELLEME ZORUNLULUĞU

Personelin işe alınması sırasında ve sonrasında, İş Başvuru Formu’nda yer alan bilgilerden (Adres, telefon, medeni hal,…vb.) herhangi birinde değişiklik olması halinde en geç bir hafta içinde belgeleriyle birlikte yazılı olarak İnsan Kaynakları Birimi’ne bildirmesi gerekir. Değişikliklerin bildirilmemesinden doğan sorumluluklar personelin kendisine aittir.

 

Turkuvaz Medya Grubu Uygulama Esasları

3.2. DAVRANIŞLAR VE İLETİŞİM

Kurumda görevli personel kendilerine verilen görevleri yasalar, kurum organlarının kararları ve yöneticilerinin direktifleri, yönetmelik hükümleri çerçevesinde dikkatle yerine getirmek; kurum yararlarına uygun davranmak; kuruma madden ve manen zarar verebilecek davranışlardan kaçınmak zorundadır.

Kurum personeli göreviyle ilgili yasa, yönetmelik, genelge, duyuru ve emirleri bilmek ve görevlerini bunlara göre yapmak, gerektiğinde birbirlerinin işine yardım etmekle yükümlüdür.

Her personel kendisine verilmiş olan görevi, normal mesleki ilişkiler çerçevesinde ve gerekli işbirliğini sağlayarak en iyi şekilde yapmak ve iş gereği ilişkide bulunduğu tüm kişilere karşı saygılı ve nazik davranmakla yükümlüdür.

3.3. ŞİRKET ARAÇ VE KAYNAKLARININ KULLANIMI

Kurum personeli, görevin yerine getirilmesi için kendilerine verilen her türlü araç, gereç ve demirbaşı en iyi şekilde kullanmak zorundadır. Aksi halde, sebep olacağı zararı tazminle yükümlüdür. Kurumda veya bir görevden ayrılan personel,  görevi dolayısıyla elinde bulunan kuruma ait belgeleri, araç ve gereçleri geri vermek zorundadır. Geri verilmeyen maddi değerler geri verilmesi gerektiği andaki piyasa fiyatından tazmin ettirilir.

3.4. SIR SAKLAMA / GİZLİLİK İLKESİ

Personelin yaptığı işin ve kurum bilgilerinin gizliliğini ve mahremiyetini sağlaması ve bu konudaki kurum temel kurallarını harfiyen uygulaması beklenir.

Turkuvaz Medya Grubu Şirketleri’nde personel ücretlerinin gizliliği esastır. Çalışanların bu kurala uyması zorunludur. Bu gizliliğe uymayan personel kurum yönetmeliklerine aykırı hareket etmiş sayılır.

 

Turkuvaz Medya Grubu Uygulama Esasları

3.5. ÇALIŞMA SAATLERİNE ÖZEN

Çalışanlarımız çalışma saatlerine özen göstermekle yükümlüdür. Herhangi bir nedenle çalışma saatleri içinde yerinde olamayacak kişi; nerede olduğunu, nasıl bulunabileceğini ve ne zaman geri döneceğini bir üstüne bildirmek zorundadır.  

Yurtiçi ve yurtdışı yolculuklarda ise önceden belirlenen bir program dahilinde ve gerekli olabilecek yerlere bilgi verildikten ve seyahat formunu doldurduktan sonra yolculuğa çıkılır.

Mesai başlangıç saati işyerine giriş değil işe başlama saati olduğundan, mesai başlangıç saatinden 15 dakika öncesinde işyerine ulaşılmış olunmalıdır.

3.6. TELEFON GÖRÜŞMELERİ

Telefon görüşmeleri kısa, net ve özet olarak yapılmalı, sonuca yönelik olmayan ve sohbet içerikli telefon görüşmelerinden kaçınılmalıdır. Konusu itibari ile uzun olan görüşmelerde, mümkün olduğunca telefon görüşmesinden kaçınılarak konunun elektronik ortamda (e posta ile) görüşülmesine özen gösterilmelidir.

3.7. KIYAFET UYGULAMASI

Bir kuruluşta çalışan personelin kılık ve kıyafeti, görünümü ve davranış şekilleri, o kurumla ilgili değer yargılarının oluşmasında önemli bir etken olduğu gibi kurumsal kimliğimizin yansıtılmasında da çok önemli bir faktördür.

Ülkemizin en önde gelen kuruluşlarından birisi olan kurumumuzun, ülkemizin çeşitli bölgelerindeki tesis ve birimlerinde çalışanlarının, bu değer yargısını daha da ileri götürecek, kendi görev alanları ve çalışma şartları ile görev yaptıkları ortamlar ile uyuşan kılık ve kıyafet,( Kıyafet ve makyajda çok göz alıcı renklerden kaçınmak, işyeri ortamına uygun olmayan takı ve aksesuarlar kullanmamak, ayakkabı seçiminde sandalet, terlik gibi ayakkabıları kesinlikle işyerinde giymemek, v.b.) temiz bir görünüm ve toplumsal kurallara uygun davranış biçimleri ile kurumumuzu temsil etmeleri beklenir.

 

Turkuvaz Medya Grubu Uygulama Esasları

Mavi yakalı personelimiz İş Güvenliği Yasası çerçevesinde belirlenen ve temin edilen iş kıyafetlerini giymekle yükümlüdür.

3.8. İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

İşyerinde sağlık ve güvenlik koşullarını denetlemek ve gereken önlemleri almak üzere İnsan Kaynakları Müdürü / Yönetmeni, İşyeri Hekimi, Teknik Müdür ve iki personelden oluşan İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu oluşturulur. Bu kurul en az ayda bir kez toplanarak gerekli incelemeleri yapar ve tedbirleri alarak ilgili birimlere bildirir. Personel, iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uymakla yükümlüdür.

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve İlgili Yönetmelikler gereği;

Personel fiilen çalışmaya başlamadan önce, çalışanın yapacağı iş ve işyerine özgü riskler ile korunma tedbirini içeren konularda öncelikli olarak eğitilmesi sağlanır. Bu eğitimler İşyeri Hekimi veya İş Güvenliği Uzmanı tarafından verilir. Personelin, İş Sağlığı ve Güvenliği eğitimlerini az tehlikeli işyerlerimizde 8 saat ve üç yılda bir, tehlikeli işyerlerimizde 12 saat iki yıl da bir yenilenecek şekilde alması sağlanır. Personel eğitimlere katılmak zorundadır.

Matbaa (baskı) tesislerimize Mesleki Eğitimi’ ni tamamlamış personel alınır. İşe girecek personel Mesleki Eğitim aldığına dair belgeyi ibraz etmek zorundadır. Mesleki Eğitimi’ ni tamamlamamış personel alındığında bu eğitim işyerimiz tarafından verdirilir.
İşe alınan personel, fiilen işe başlamadan önce iş yeri hekimi tarafından sağlık muayenesinden geçirilir. İşe uygun çalışabilir raporu olmadan işbaşı yaptırılamaz. Bu muayeneler az tehlikeli işyerlerimizde 5 yılda bir, tehlikeli işyerlerimizde ise 3 yılda bir defa olmak üzere periyodik olarak tekrarlanır. İşyeri hekiminin gerek görmesi halinde bu muayeneler daha sık tekrarlanır. Personel, periyodik muayenelerini yaptırmak zorundadır.
Her personel için sağlık dosyası tutulur. Sağlık dosyasındaki bilgiler gizlidir. Personel istemedikçe kesinlikle paylaşılmaz. Personel işten ayrıldığında dosya muhteviyatı talep edilirse personelin kendisine verilir.

 

Turkuvaz Medya Grubu Uygulama Esasları

Personel, iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uymak zorundadır.

Bölüm Yöneticileri işyerinde iş kazası meydana gelmemesi için her türlü tedbiri alır. Alınan tedbirlere karşın, iş kazasının varlığı durumunda, anında Şirket İnsan Kaynakları, İdari İşler ve İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümleri’ne olay bildirilir.

4. BİLİNMESİ GEREKEN YASAL MEVZUATLAR

Grubumuzda gazete, televizyon, idare, reklam, matbaa, dağıtım birimlerinde çalışan personelimiz bulunmaktadır. Sayıları üç bine varan çalışanlarımız arasında çalışma koşullarında ve haklarında doğal olarak farklılıklar söz konusudur.

Kurumumuzda 5953 sayılı Basın İş Kanunu ve 4857 sayılı İş Kanunu kapsamında görev yapılmaktadır.

Basın İş Yasası’na ait bazı özel hükümler bulunmaktadır. Kanunlardan kaynaklanan nedenlerle gazetecilerimizin çalışma biçimleri ve kendileriyle yapılan iş sözleşmeleri farklıdır. Örneğin; Basın İş Yasası kapsamındaki personelimiz özel düzenleme nedeniyle haftanın 6 günü 48 saat çalışırken, İş Yasası’na tabi olarak çalışan personelimiz haftada 45 saat görev yapmaktadır. Yıllık izin süreleri İş Yasası’na tabi olanlardan fazladır.

İşten ayrıldıktan sonra kendilerine ödenen kıdem tazminatlarında İş Yasası’na göre çalışanlarda olduğu gibi tavan sınırlaması uygulanmaz.

İki farklı yasaya tabi olarak çalışan personelimizin çalışma koşullarındaki farklılıkları ve hakları ile ilgili detaylı bilgiye intranette bulunan “İnsan Kaynakları Yönetmeliği”nden ulaşabilirsiniz.

Turkuvaz Medya Grubu Uygulama Esasları

5. YÖNETMELİKLER VE KURUM İÇİ KULLANILAN FORMLAR

Çalışanlarımızın görevleri süresince kullanacakları her türlü uygulama, prosedür, yönetmelik ve ilgili formlar ayrıntılı şekilde intranet sitemizde yer almaktadır.

5.1. YÖNETMELİKLER

*   İnsan Kaynakları Yönetmeliği
*   Çalışma Esasları Yönetmeliği
*   İstihdam Yönetmeliği
*   Seyahat Yönetmeliği
*   İdari İşler Yönetmeliği
*   Denetim Yönetmeliği

 

5.2. FORMLAR

*   İş Başvuru Formu
*   Staj Başvuru Formu
*   İzin Formu
*   İş Avansı Talep Formu
*   Seyahat Avansı Talep Formu
*   Avans Kapama Formu
*   Görevlendirme Formu
*   Kartvizit Talep Formu
*   Araç İstek Bildirim Formu
*   Kırtasiye ve İkram Malzeme Talep Formu
*   Kurumsal İletişim Amaçlı Çiçek Gönderim Formu
*   Teknik Servis Arıza Onarım Tadilat Talep Formu
*   Vize Talep Yenileme Formu
*   Gazete Dergi İstek Bildirimi
*   Bilgisayar Talep Formu
*   Fotoğraf Makinası Tamir Talep Formu
*   SAP Yeni Kullanıcı Talep Formu

Turkuvaz Medya Grubu Uygulama Esasları

Görevlendirme Formu

Dışarıda görev yapan personelin (muhabir, foto muhabiri, kameraman, prodüktör, yardımcı prodüktör, şoför) intranette bulunan Görevlendirme Formu’nu doldurarak hangi saatlerde, hangi görevde bulunduklarını, dışarıda görev yaptıkları her gün için belirtmeleri gerekmektedir. Doldurulan formların yöneticiden onaylı haliyle istenen tarih aralığında ilgili İnsan Kaynakları’na teslimi söz konusudur.

Kartvizit Talep Formu

Kartvizit talepleri, Kartvizit Talep Formu doldurularak talep sahibi çalışanın imzası ve bağlı olduğu birim yöneticisinin onayı ile ilk olarak İnsan Kaynakları Birimi’ne gönderilir. İnsan Kaynakları Birimi, talep sahibinin görevi ve unvan uygunluğu açısından talebi değerlendirir ve uygun olması halinde Kurumsal İletişim ve Halkla İlişkiler Grup Başkanlığı ile kurumsal kimlik dokümanına uygunluğu açısından da koordine ederek İdari İşler Müdürlüğü’ne teslim eder. İdari İşler Müdürlüğü, bu onayların iletilmesinden sonra kartvizitlerin hazırlanarak talep eden çalışana teslim işleminden sorumludur.

Araç İstek Bildirim Formu

İş seyahatine çıkacak Turkuvaz Medya Grubu personeli, görev yaptıkları il sınırları içinde 24 saat esasına göre mesai saatleri içinde veya dışında, görev alanları ile ilgili olarak planlı ve plansız ani gelişen faaliyetlerinde (haber, reklam, yayın, toplantı, dağıtım) kendisine tahsisli veya geçici tahsisli görev ve binek araçlarını yöneticisinin onayıyla kullanabilmektedir.

İşe seyahatine çıkacak olan personel, intranette bulunan ve yöneticisinden onaylı olan Araç Talep Formu’nu ulaştırma birimine en geç 1 saat öncesinden teslim etmek durumundadır.

 

Turkuvaz Medya Grubu Uygulama Esasları

Kırtasiye ve İkram Malzeme Talep Formu

Kırtasiye ve ikram malzeme talepleri, Kırtasiye ve İkram Malzeme Talep Formu’nu doldurarak talep sahibi çalışanın imzası ve bağlı olduğu birim yöneticisinin onayı ile İdari İşler Müdürlüğü’ne teslim edilir.

Kurumsal İletişim Amaçlı Çiçek Gönderim Formu

Grup şirketleri çalışanlarına doğum, evlilik, birinci derece akrabaların ölümü (anne, baba, eş, çocuk) gibi önemli sosyal olaylarda, olayın niteliğine bağlı olarak; ilgili İnsan Kaynakları bilgilendirilerek; holding veya ilgili şirket adına her durum için 1 adet olmak üzere; ilgili İnsan Kaynakları Birimi tarafından Kurumsal İletişim ve Halkla İlişkiler Grup Başkanlığı ile de koordine edilerek kurumsal kimlik dokümanındaki esas ve usullere uygun biçimde, çiçek/doğum hediye paketi/çelenk gönderilir.

Holding ve şirketlerimizin Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri, Genel Yayın Yönetmeni, Grup Başkanı ve Bölge Temsilcilerinin imzalı onayı olmak kaydıyla kurum dışına, kurumsal kimlik dokümanına uygun olarak, Kurumsal İletişim Amaçlı Çiçek Gönderim Formu doldurulmak kaydıyla kurumsal iletişim amaçlı çiçek, çelenk, tebrik kartı, doğum hediye paketi gönderebilir.

Kendi çalışanlarımıza, İnsan Kaynakları Bölümü tarafından gönderilen doğum hediye paketi dışında hiçbir makam tarafından Üst Yönetim (Grup Başkanları) kararı ve bilgisi olmaksızın kurum adına hiçbir hediye gönderilemez ve ücreti kuruma fatura edilemez.

 

Turkuvaz Medya Grubu Uygulama Esasları

6.   DİĞER BİLGİLER

6.1. INTRANET

“Turkuvazca”; Turkuvaz Medya Grubu çalışanları arasında iş süreçlerini düzenlemek, işbirliğini kolaylaştırmak için tasarlanmış bilgi paylaşımı sunan bir intranet ağıdır. Turkuvaz Medya Grubu’na bağlı olan tüm lokasyonları içeren bu bilgi ağında grubu tanıtıcı genel bilgiler, etkinlikler, duyurular, kurumsal kampanyalar, yönetmelikler ve insan kaynakları politikalarına dair tüm çalışanlarımızın bilmesi gereken detaylar yer almaktadır.          

Grup intranet adresi: http: https://turkuvazca.net/

6.2. KURUM İÇİ İLETİŞİM BİLGİLERİ 

Turkuvaz Medya Grubu Uygulama Esasları

6.3. YERLEŞİM PLANI

posterImage